Vrijwilliger in de spotlight

Cor Janssens - IJsberen
02
03

Van 25 februari t.e.m. 5 maart 2023 vindt de jaarlijkse 'Week van de Vrijwilliger' plaats. Ook voor onze werking en voor die van de clubs, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Daarom plaatsen we deze week een aantal van die vrijwilligers in de picture.

Vandaag is dat Cor Janssens. Nu de (alweer) niet bijster koude winter haar einde nadert, flirten de (nachtelijke) temperaturen met het vriespunt. Dat ziet Cor mogelijks graag gebeuren want zijn passie is IJsberen. We luisterden ook eens bij hem wat zijn vrijwlligerswerk zoal inhoudt.

1. Dag 'Cor van de Deurnse IJsberen', wat houdt jouw vrijwilligerswerk in?

Mijn eigen vrijwilligerswerk bestaat voornamelijk uit twee belangrijke zaken.

Als bestuurslid ben ik meestal aanwezig als er gezwommen wordt, om controle te houden aan de ingang, om vragen te beantwoorden, om polsbandjes voor toegang via de draaideur te verdelen, enz.

Daarnaast vinden er ook (minimum) maandelijkse bestuursvergaderingen plaats. Een club met 2300 leden, waarvan er op een zondagochtend 450 komen zwemmen, leidt zichzelf uiteraard niet. We moeten dan ook contacten onderhouden met de stad en het district, subsidies aanvragen, de nodige aankopen doen voor de veiligheid van de leden, enz.

Daarnaast ben ik ook 'Poortwachter'. Poortwachters openen en sluiten de gebouwen en doen een kleine kuis na het zwemmen. Bij de opening wordt al het reddingsmateriaal klaargelegd: de rescueraft in water, ook de EHBO-tas, enz. Er worden stoelen klaargezet zodat zwemmers zich kunnen omkleden onder de tenten. En ten slotte wordt er voor de aanwezige redder warme drank(en) voorzien. Na het zwemmen ruimen de Poortwachters dan alles terug op en alles wordt in het lokaal gezet.

2. Hoe ben je ‘erin gerold’?

Eerst was ik gewoon lid, ik was regelmatig aanwezig en toonde interesse. De vraag wordt uiteindelijk automatisch wel gesteld om in het bestuur te komen en als poortwachter te fungeren.

3. Wat geeft je voldoening in je vrijwilligerswerk?

De tevreden gezichten van de leden na het zwemmen en het gezellig keuvelen achteraf. Een bedankje wordt telkens gegeven.

4. Hoe is je band met andere vrijwilligers?

Er is een goede band tussen de vrijwilligers, zowel binnen het bestuur als tussen/met de redders en de onderhoudsploeg.

5. Hoe zie je je toekomst als vrijwilliger binnen de zwemfed?

Er zullen steeds vrijwilligers nodig zijn. We zien wel in welke hoedanigheid dat in de toekomst zal zijn.

6. Heb je vorming(en) moeten volgen om deze ta(a)k(en) uit te voeren? En zo ja, welke?

Voor het bestuur volgde ik geen specifieke vorming. Soms volg ik wel bijscholingen zoals bvb. die van Assist of over GDPR.

Heel erg bedankt voor alles wat je al gedaan hebt en ongetwijfeld nog zal doen, Cor. Al is het missdchien een beetje 'vreemd' binnen jouw favoriete activiteit... We hopen toch dat heel wat andere mensen op deze manier 'warm gemaakt worden' om ook als vrijwilliger actief te zijn bij een club in hun buurt!