Vrijwilliger in de spotlight

Nicole Goossens - (competitie)zwemmen
28
02

Van 25 februari t.e.m. 5 maart 2023 vindt de jaarlijkse 'Week van de Vrijwilliger' plaats. Ook voor onze werking en voor die van de clubs, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Daarom plaatsen we deze week een aantal van die vrijwilligers in de picture.

Vandaag is dat Nicole Goossens. Veel mensen uit het (competitie)zwemmen kennen haar als iemand die een regelmatigheidscriterium zou winnen als het aankomt op het aanwezig zijn op wedstrijden, bijscholingen en dergelijke. Al staat ze niet graag in de spotlight, toch delen we graag even wat Nicole nog allemaal doet...

1. Wat houdt jouw vrijwilligerswerk precies in?

Ik ben voorzitter, sportsecretaris, afgevaardigde, jurysecretaris (voorlopig nog alleen open water wegens “te oud”) en een beetje de 'duivel doet al' in de club. Dus geen goed voorbeeld wegens (iets te) veel hooi op de vork... (glimlacht)

2. Hoe ben je ‘erin gerold’?
Mijn zoon was competitiezwemmer. Men heeft me toen gevraagd om in het dagelijks bestuur te komen nadat ik regelmatig hielp bij wedstrijden in eigen bad. Ik was ook de helper van de toenmalige sportsecretaris bij het organiseren van wedstrijden en heb hem dan later vervangen, toen hij besliste om te stoppen. Ik ging regelmatig mee als afgevaardigde bij wedstrijden en ben dit blijven doen tot op heden. Nadat mijn zoon gestopt is met competitiezwemmen ben ik gebleven als vrijwilliger. Later is me gevraagd om de voorzitter op te volgen, maar ben ik ook alle andere taken blijven uitvoeren.

3. Wat geeft je voldoening in je vrijwilligerswerk?
Het gevarieerd bezig blijven, de contacten met allerlei leeftijden en culturen, ervaring delen met anderen en ook zelf blijven leren. Maar ook de vooruitgang van de zwemmers en 'het goed draaien van de club' zien. De tevredenheid van zwemmers en ouders. En ten slotte, af en toe een dankwoordje of blijk van waardering i.v.m. hetgeen men doet.

4. Hoe is je band met andere vrijwilligers?
Alle mensen die zich vrijwillig inzetten voor de club krijgen regelmatig van mij (mijn taak als voorzitter dan) een dankwoord of appreciatie voor hetgeen men doet. Verder blijf ik zoeken naar mensen die hier en daar willen helpen en vooral nieuwe ideeën hebben voor een optimale clubwerking. Ik denk dat we wel een goede band hebben onderling. Eventuele conflicten worden liefst zo snel mogelijk opgelost.

5. Hoe zie je je toekomst als vrijwilliger binnen de zwemfed?
Mijn vrijwilligerswerk beperkt zich tot de 'eigen clubwerking'... (Toevoeging door de zwemfed: Dat is even belangrijk als vrijwilligerswerk bij de zwemfed zelf.)

6. Heb je vorming(en) moeten volgen om deze ta(a)k(en) uit te voeren? En zo ja, welke?
Voor mijn taak als jurysecretaris heb ik een opleiding gevolgd, ook voor JF elektronische tijdsopname. Verder heb ik regelmatig bijscholingen gevolgd, leren werken met Assist, Team- en Meet Manager, enz.

Heel erg bedankt voor alles wat je al gedaan hebt en ongetwijfeld nog zal doen, Nicole. Hopelijk mogen we je ook in de toekomst nog veel begroeten op wedstrijden, vergaderingen, bijscholingen, enz. Daarnaast hopen we ook dat je een voorbeeld mag vormen voor - zoals het bijvoorbeeld bij jou ooit begon - ouders van...