Sport met Grenzen

Een bijscholing voor het aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zwemsport aan de hand van toekenning van een groene, gele, rode of zwarte vlag.

Club-API

Een bijscholing om aan de slag te gaan als Aanspreekpersoon Integriteit in je club (club-API) en je rol te versterken. Voor een eerste opvang bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag en het hanteren van het handelingsprotocol.

Voorwaarde: in het bezit zijn van een deelnameattest Sport met grenzen.

Terugkomdag Club-API

Deze terugkomdag voorziet een overlegmoment waarbij de aanspreekpersonen de kans krijgen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en dit via casusoverleg.

Daarnaast zal er ook een thema rond ‘grensoverschrijdend gedrag’ aangekaart worden. Dit najaar kiezen we voor vormen van online grensoverschrijdend gedrag, zoals sexting.
Hoe we deze vorm van grensoverschrijdend gedrag herkenen en hoe we hier het beste op reageren zal uitgelegd worden door Mevr. Marybel Vanbutsele.