UPDATE: Covid-maatregelen

16
10
Covid-19

COVID-19-MAATREGELEN

Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.

We sommen ze hier voor je op. We vragen wel aan alle clubs die een wedstrijd organiseren om een covid-verantwoordelijke aan te duiden en ook door te geven aan de kamprechter en deelnemende clubs wie deze persoon is.

Publiek

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het aantal personen in het publiek indoor onder de 500 personen en outdoor onder de 750 personen blijft.

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

 • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden;
  • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken;
  • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan;
  • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor;
  • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker):

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig;
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen;
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen;
 • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden;
 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad. TIP: Vraag dit op bij je zwembadbeheerder.

Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder):

 • Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021;
 • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt;
 • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie;
 • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan;
 • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald;
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid;
 • Uitzondering: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die werden gehanteerd, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.