Bevoegdheden

  • Beoordelaar schoonspringen: geeft de waardering voor de sprongen in een wedstrijd. De beoordelaar mag wedstrijden voor individueel springen en voor synchroonspringen beoordelen.

  • Wedstrijdsecretaris schoonspringen: is verantwoordelijk voor het ingeven van de springlijsten en de administratieve ondersteuning tijdens de wedstrijd. Hierbij hoort onder andere het klaarleggen van springlijsten en het verwerken van de einduitslag.

  • Scheidsrechter schoonspringen: is eindverantwoordelijke en leidt de wedstrijd.

Cursus volgen?

De opleiding tot Beoordelaar wordt gecombineerd met Wedstrijdsecretaris waardoor beide functies kunnen uitgeoefend worden. De contactmomenten voor deze opleiding verlopen online en omvatten +/- 2 x 2 tot 3 uur. De cursisten krijgen op voorhand de cursus om zich voor te bereiden.