Bevoegdheid

  • Jurysecretaris op wedstrijden met manuele en elektronische tijdopname.
  • Op voordracht van de KF, bevoegd om praktijkproeven JP af te nemen.

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning beschikken.
  • Moet de bevoegdheid JP bezitten.  
  • Moet minimum 2x per jaar fungeren op verschillende dagen.     

Inhoud

  • Vrijblijvende theoretische cursus en verplichte daaraan gekoppelde theoretische proef. 
  • Eén verplichte evaluatie en/of mondelinge herkansing voor de theoretische proef.
  • Eén stage na de theoretische proef.
  • Eén praktische proef op een wedstrijd met elektronische tijdopname bij een door de KF aangestelde JF of KP. De tweede proef is afhankelijk van de beslissing van de examinator.

Leerstof

Info opleiding en inschrijving