Bevoegdheid

  • Jurysecretaris op wedstrijden met manuele en elektronische tijdopname.
  • Op voordracht van de KF, bevoegd om praktijkproeven JP af te nemen.

Voorwaarden

  • Over een geldige competitievergunning bij de zwemfed beschikken.
  • Bevoegdheid JP bezitten en 1x als verantwoordelijke JP gefungeerd hebben.
  • Minstens 2x per jaar fungeren op verschillende wedstrijden, verantwoorde uitzonderingen worden jaarlijks besproken door het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (VSW).

Inhoud

  • Vrijblijvende door de opleidingscommissie georganiseerde theoretische cursus en verplichte daarbij horende theoretische proef.
  • Verplichte evaluatie en/of mondelinge herkansing voor de theoretische proef.
  • Eén stage na de theoretische proef.
  • Eén praktische proef op een wedstrijd met elektronische tijdopname bij een door de KF aangestelde JF of KP. Een tweede proef is afhankelijk van de beslissing van de examinator.

Leerstof

Info opleiding en voorinschrijving zonder reeds gekende opleidingsdata*

* als de data gekend zijn worden de kandidaten gemaild voor bevestiging inschrijving.