AQUALITY

U bent hier

AQUALITY

AQUALITY is het sportclubondersteunings- en begeleidingsproject van de VZF. Met dit project neemt de Vlaamse Zwemfederatie deel aan de Beleidsfocus Jeugdsport van Sport Vlaanderen (Vlaamse Overheid). Met AQUALITY willen we clubs helpen om hun doelstellingen (die rechtstreeks gelinkt zijn aan kwaliteit) te behalen. Op het einde van dit ondersteuningstraject zal de club mogelijks een kwaliteitslabel en een subsidie ontvangen. 

Het Jeugdfonds (JF), waarmee de Vlaamse Zwemfederatie de voorbije jaren participeerde aan het jeugdsportfonds, is vanaf 2021 ook gelinkt aan AQUALITY. Door middel van het jeugdfonds belonen we clubs met een label en bijhorende subsidie voor hun kwaliteitsvol- en sportparticipatie bevorderende jeugdwerking.