Gratis Skill-Up software als zwemfed-lid

27
09
Skill-Up

Skill-Up is een online database van oefenstof waarmee je zelf je trainingen op het droge kan samenstellen, of inspiratie kan opdoen om te variëren in je oefeningen. Momenteel zijn er al meer dan 3000 oefeningen beschikbaar, voor verschillende doelgroepen en niveaus, zowel met een variatie aan materiaal als zonder!


Voor de zwemfed-leden die reeds in het sportseizoen 2021-2022 geregistreerd waren, is de licentie stilzwijgend verlengd en kan je gewoon verder werken onder je huidige account.

Heeft je club nog geen kennis gemaakt met de Skill-Up software? Bekijk het aanbod op www.skill-up.com.

Vanuit de Vlaamse Zwemfederatie wordt een aanbod gedaan waarbij je een GRATIS jaarlicentie kan verkrijgen voor iedereen die aangesloten is bij de zwemfed.

Wil je club, lesgevers, trainers,... van dit voordeel genieten en de oefenstof, programma’s integreren in jullie clubwerking? Klik hier en registreer je gegevens voor 15 oktober 2021 voor een GRATIS login in de Skill-Up webapplicatie voor één jaar zonder voorwaarden.