Energiecrisis – steun aan de georganiseerde sportsector

11
01

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking (op een democratische en kwalitatieve manier) zo goed mogelijk blijven continueren.

Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed voor het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector.

Staat jouw club zelf in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de sportinfrastructuur en/of de aan sport gerelateerde infrastructuur? Werden jullie in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten (gas en/of elektriciteit, aantoonbaar via de jaarlijkse energieafrekening of voorschotfactuur)? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor ondersteuning.

Contacteer onze collega Wim Symoens. Hij zal jullie, indien nodig, extra informatie bezorgen.

Meer informatie hierover kan je ook hier terugvinden.