Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

06
10
CST

Het Covid Safe Ticket (CST) zal haar intrede doen in alle sport- en fitnesscentra binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een officiële startdatum is momenteel nog niet gekend. De regeling zal in de loop van oktober in werking treden. Toch bezorgen we nu reeds de info waarover we momenteel beschikken, zodat clubs al de nodige voorbereidingen kunnen treffen (leden informeren, apps downloaden, enz.)

Waar en voor wie?

Het CST is verplicht voor personen vanaf 16 jaar bij de toegang tot alle indoor sport- en fitnesscentra binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat?

Met een CST bewijst een persoon dat hij/zij:

  • ofwel al zeker twee weken volledig gevaccineerd is;
  • ofwel recent negatief getest werd;
  • ofwel het voorbije half jaar al eens besmet is geweest met het coronavirus (via een herstelcertificaat).

Hoe werkt het?

Je eigen Covid Safe Ticket (deelnemer)

Het CST is een QR-code in de CovidSafe-app op je smartphone of op een afgedrukt document.  Alle informatie over het Covid Safe Ticket vind je ook op covidsafe.be.

De controle van het Covid Safe Ticket van een deelnemer (organisator)

De organiserende sportclub zal de toegangscontrole uitvoeren a.d.h.v. de CovidScan-app.

Tip: In onderstaande documenten, vind je handige stappenplannen!

Wie staat in voor de toegangscontrole o.b.v. het CST?

De organisator van de sportactiviteit staat in voor de toegangscontrole o.b.v. het CST. D.w.z. dat elke organiserende sportclub verantwoordelijk is om aan de ingang van de sporthal het CST af te nemen van zowel:

  • Eigen leden
  • Lesgevers die niet contractueel tewerkgesteld worden
  • Personen die een officiële tewerkstellingsactiviteit uitoefenen worden vrijgesteld van de CST-regeling
  • Ouders, bezoekers en supporters
  • Bezoekende ploegen/competitiesporters
  • Scheidsrechters

Informeer je als sportclub bij je infrastructuurbeheerder over de afspraken die er gelden. Sommige infrastructuurbeheerders zullen ondersteuning kunnen bieden aan de organiserende sportclub, andere niet.

Tip: stel jullie sportaanbod enkel open voor de noodzakelijke personen. Ouders, bezoekers en supporters blijven beter thuis of buiten. Dit ontlast jullie organisatie en zorgt voor een vlotter gebeuren.

Toezicht nieuwe regeling

De Brusselse gemeentes zijn bevoegd om toezicht te houden op de toepassing van bovenvermelde nieuwe regeling. D.w.z. dat de gemeente sport- en fitnesscentra op haar grondgebied kan sluiten indien men consequente inbreuken op deze regeling vaststelt. De politiediensten staan in voor deze vaststellingen. Zowel deelnemers als organisatoren van sportactiviteiten kunnen gesanctioneerd worden bij het niet respecteren van de nieuwe regeling voor het gebruik van de CST.

Waarom?

De invoering van het CST wordt aanzien als een extra stimulans om de vaccinatiegraad binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Ook de VGC wil zoveel mogelijk Brusselaars motiveren tot vaccinatie. Als medewerker van een organisatie in de sportsector kunnen jullie hierbij helpen.

Heb je hierbij zelf ondersteuning nodig? Dan ben je van harte welkom op het webinar voor brugfiguren op 7 oktober (10u – 11u30, via Zoom).

Wil je een infosessie voor al je leden organiseren? Dan helpt de VGC je om deze infosessie te organiseren.

Zowel tijdens de webinar als tijdens een infosessie geven experten correcte info over welke impact corona op de gezondheid heeft, hoe het coronavaccin werkt en waarom het belangrijk is zich te vaccineren.

Alle details en informatie vind je op www.vgc.be/nieuws/een-webinar-en-infosessie-over-covid-19-vaccinatie.

Vragen? Neem dan zeker contact op met de VGC-sportdienst (floris.coffernils@vgc.be – 0477 71 06 51).