Kalender

U bent hier

Kalender

Wedstrijdkalender september 2020 - juli 2021

kalender (.xls) - update 17/09/2020

Indien er aanvragen tot wijzigingen zijn of wedstrijden die worden afgelast, dan moet dit onmiddellijk doorgegeven worden aan de desbetreffende provinciaal verantwoordelijke, deze moet op zijn beurt de VZF op de hoogte stellen. 

Planning en opmaak van het wedstrijdseizoen en kalenders

De data voor wedstrijden Vlaams niveau (FSC, VJK, VK, VZC) zullen kenbaar zijn in februari. Voor 1 maart zal de VZF de kalender met deze data doorsturen naar de provincies Indien beschikbaar zal deze kalender ook aangevuld worden met alle data van kampioenschappen op Belgisch niveau (BK 25m – BK Open – BK-categorieën).
Tijdens deze wedstrijden mogen geen andere wedstrijden georganiseerd worden.
Voor 1 juni hebben de provinciale besturen de kalender binnen hun provincie aangevuld en opgestuurd naar de VZF. De VZF zal deze kalenders samenvoegen en de algemene kalender voor het seizoen dat volgt kenbaar maken op de website en via mailing voor 20 juni.

Voorschriften provinciale kampioenschappen (PK)

 • De PK zullen plaatsvinden tussen het 2de weekend van oktober en het weekend voor het BK 25m.
 • Het volledige wedstrijdreglement wordt door de afzonderlijke provinciale besturen opgemaakt (limieten, beperking aantal starten per zwemmer, samenstelling aflossingen, programma, medailles, …)
 • Deelname van de 10-jarigen zal beperkt blijven tot 200m wissel en 400m vs. Dit laat deze zwemmers toe om limieten te zwemmen voor deelname aan de VJK.
 • De weekends van een PK zijn beschermd binnen de provincie, dit wil zeggen dat er geen andere wedstrijden mogen plaatsvinden op het weekend(s)/wedstrijddag dat er een provinciaal kampioenschap plaats zal vinden binnen de provincie.
 • Indien het PK op zaterdag zal plaatsvinden, is het wel mogelijk om op zondag een wedstrijd te organiseren.

Voorschriften wedstrijdkalender provinciaal niveau

 • De provinciale kalender zal worden vastgelegd door de provincies (in overleg met de clubs) en zal worden overgemaakt aan de VZF voor 1 juni. Hierbij worden alle wedstrijden hernomen die georganiseerd worden door clubs of provincies.
 • Het provinciaal bestuur ziet toe op een zo ideaal mogelijke spreiding binnen de provincie.
 • Voorwaarden voor organisatie wedstrijden op provinciaal niveau:
  • Wedstrijden van maximum 2 dagen, bij voorkeur minder
  • Max. wedstrijdduur per halve dag: 4u
  • Avondwedstrijden met jeugdzwemmers moeten ten laatste voor 22u