Chantal Duck

Chantal Duck (KZK) 2022-2026

Bestuurder

"Ik wil mij als bestuurder van de zwemfed inzetten voor het zwemmen als breedtesport, met een focus naar de competitie en/of richting topsport.
Onze zwemmers en watersporters opnieuw hoge toppen laten scheren, is een uitgesproken doel."

chantal.duck@zwemfed.be

Eerdere mandaten: /