Ontdek hier allerlei goodpractices voor de uitwerking van je algemeen ethisch beleid. Suggesties of vragen, contacteer de GES-verantwoordelijke van de zwemfed of ICES.

Gratis campagne materiaal

Werk je mee aan een veilig en ethische sportklimaat? ICES biedt allerlei materiaal van ethische thema’s aan om te delen onder de website, sociale media van je zwemclub.

Bekijk en download het materiaal.

EVS-campagne zwemfed

Het is belangrijk dat alle personen die betrokken zijn bij onze sport samenwerken en er zo voor zorgen dat er een sportklimaat is binnen de zwemsport met aandacht voor:

  • persoonlijke integriteit van de sporters (fysieke, psychische en seksuele)

  • fair play

  • sociale integriteit (solidariteit/diversiteit en inclusie)

Als zwemfed vinden we het heel belangrijk dat al onze leden terecht komen in een gezond en veilig klimaat. De postercampagne 2019 geeft per maand tips om 'Samen te werken aan onze zwemsport' in een ethisch kader. 

Als sportfederatie vinden we het heel belangrijk dat al onze leden terechtkomen in een gezond en veilig klimaat. De postercampagne 2018  bevat maandelijkse affiches gericht op ‘waarden en normen’ op kindermaat samen met instrumenten die de begeleiders kunnen inzetten om het thema bespreekbaar te maken.

EVS-campagne zwemfed

Is kiezen verliezen?

Trainers spelen een belangrijke rol bij het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat. Aan de hand van een tiental thema's, ideeën en praktijkvoorbeelden toont Sport Vlaanderen hoe je er als trainer voor kan zorgen dat je sporters op een evenwichtige wijze met elkaar laat kampen.

Kies kleur tegen pesten

We werken samen tegen pesten en ondersteunen als zwemfed volgende initiateven:

Een jaar lang tegen pesten

Panathlon Verklaring

Onderteken als zwemclub ook mee de Panathlon Verklaring.

Na registratie verschijnt de ondertekening meteen online en via e-mail krijgen ondertekenaars een persoonlijk attest.

Panathlon Verklaring

Sportouders

Ouders hebben een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk ouders te betrekken in het hele clubgebeuren en met hen te communiceren.

Sportouders