Informatie permanente vorming

U bent hier

Informatie permanente vorming

De Vlaamse Zwemfederatie wil haar lesgevers en trainers motiveren om opleidingen te volgen en zich jaarlijks voldoende bij te scholen. De Permanente Vorming van de VZF is een erkenning van gekwalificeerde en bijgeschoolde lesgevers en trainers.

De jaarlijkse erkenning is volgens een drie-trapssysteem (Q1-Q2-Q3), gekoppeld aan:

 1. aansluiting als lid bij de Vlaamse Zwemfederatie
 2. een verplicht minimaal aantal uren specifieke vorming
 3. het al dan niet beschikken over een kwalificatie (VTS-Bloso of gelijkgesteld)

Overzicht van het drie-trapssysteem van de VZF:

Gevolgde bijscholingsuren   Kwalificatie VTS (of gelijkgesteld)   Erkend niveau
6u + / = Q3
8u + Minimum Initiator = Q2
12u + Minimum Trainer B = Q1

Voorbeeld: Trainer A die 12u bijscholing volgt = Q1 / Trainer zonder diploma die 12u bijscholing volgt = Q3

Hoe erkenning Permanente Vorming bekomen?

De lesgevers/trainers moeten:

 1. De lesgevers/trainers moeten aangesloten zijn bij de VZF én in Assist aangeduid staan als lesgever of trainer.
 2. Het aangegeven aantal uren bijscholing volgen.
 3. De gevolgde bijscholing moet erkend zijn door de VZF (zie verder).
 4. Bij externe bijscholingen (niet door de VZF zelf georganiseerd) moet het aanwezigheidsattest ten laatste 4 weken na de bijscholing worden doorgegeven via pascale@zwemfed.be.
 5. Trainers/lesgevers die een VTS-opleiding volgen (Aspirant-Initiator, Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A), voldoen aan het vereiste aantal bijscholingsuren in het seizoen waarin men slaagt.
  - voorbeeld: volg je trainer B cursus – dan telt dit in het seizoen dat je het diploma behaalt automatisch mee voor 12u gevolgde bijscholing
  - voorbeeld: een Bachelor LO die zich laat assimileren met Initiator Zwemmen krijgt in het seizoen van assimilatie automatisch 8 bijscholingsuren toegekend
 6. ​De VTS diploma’s zwemmen, waterpolo, synchro en schoonspringen worden 2x per jaar door de VZF ingegeven in Assist. Andere VTS diploma’s moet je aan de VZF bezorgen via info@zwemfed.be.

Geldigheidsduur van de erkenning

 • Bij het voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zal de erkenning Q1-Q2-Q3 verkregen worden op het einde van het seizoen (1 augustus).
 • De lijst met Permanent Gevormde trainers wordt begin augustus gepubliceerd op deze website.
 • De erkenning wordt verkregen voor een periode van 1 jaar (01/08 tot 31/07). Deze kan enkel maar verlengd worden door ieder jaar opnieuw te voldoen aan de voorwaarden.

Welke bijscholingen worden erkend door de VZF?

 • Alle bijscholingen die op de VZF bijscholingskalenders staan.
 • Alle bijscholingen van VTS plus (opgelet: aanwezigheidsattest doorsturen!)
 • Andere bijscholingen:
  Clubs zullen, na aanvraag en beschikbaarheid, de mogelijkheid krijgen om zelf bijscholingen te organiseren. Hiervoor zal de federatie een beperkt aanbod aanbieden met sprekers en onderwerpen geselecteerd door de VZF.

Voordelen van de erkenning

 • gereduceerd inschrijvingsgeld
 • publicatie van erkenning op VZF-website met vermelding van type licentie
 • extra punten binnen het subsidiedossier Jeugdfonds Zwemmen

Op termijn ook nog

 • gratis toegang tot extra informatie via een aparte webpagina (o.a. video-verslagen bijscholingen, voorbeeldtrainingen, vakliteratuur en fact sheets, forum e.d.)
 • selectiecriterium voor het inschakelen van lesgevers/trainers als docent zwemmen (VTS) of als 'externe' trainer VZF-stages jeugdselecties
 • ...