Zwemclubs met G- sportlabel

Zwemclubs met G- sportlabel

Om de kwaliteit en duurzaamheid van de G-clubs te bewaken, ontwikkelde G-sport Vlaanderen daarom het G-sportlabel voor duurzame G-werking

Clubs die het G-label ontvangen, krijgen een aparte vermelding in de Sportdatabank Sport Vlaanderen.  Hier worden deze clubs apart vermeld waardoor men de potentiële G-sporter enerzijds gaat helpen om de weg naar een geschikte sportclub te vinden en anderzijds de zwemclub kan zorgen voor een grotere instroom van G-sporters.

Voor de Vlaamse Zwemfederatie hebben volgende zwemclubs een G- label:

Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Limburg
HZA LZC AZL ROSC GZVN
  LSVZ SOS   ZCW
        ZWIM

Wanneer krijg je het G-sportlabel voor duurzame werkingen?

Clubs die het G-sportlabel willen behalen, moeten voldoen aan volgende criteria:

 1. Verzorgen van een regelmatig aanbod = tweewekelijks (één training per twee weken) gedurende minstens 30 weken op jaarbasis
 2. Onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider
  VTS-diploma of gelijkgesteld =diploma lichamelijke opvoeding en kine.
  Ervaringsdeskundige = persoon met minimum vijf jaar ervaring in het begeleiden van de doelgroep in het lesgeven binnen de sporttak.
 3. Aangepast aan noden van de personen met een handicap (bijvoorbeeld aangepast sportniveau, aangepaste infrastructuur, aangepaste begeleiding)
 4. Aantal leden in de club:
  Minimum 5 leden voor de doelgroep VE.
  Minimum 3 leden voor de doelgroepen AU – FYS – PSY- VI.
 5. Minimaal 1 seizoen actief als G-werking
 6. Lid van erkende sportfederatie

Streef zelf naar het G-label!

Heb je zelf ook een werking die het G-sportlabel verdient?
Neem dan contact op via gretl.vandamme@zwemfed.be. Geef hierbij aan op welke manier jouw club voldoet aan de bovenstaande criteria voor het G-sportlabel.