Als club

 • Je bent aangesloten bij de Zwemfed

 • Je ben ingeschreven en betaalt competitiecontributie per deelnemende ploeg.

Als speler

 • Je bent bent minstens 9 jaar

 • Je bent lid van een herkende Zwemfed waterpoloclub

 • Je bent aangesloten bij de Zwemfed (5€ per jaar)

 • Je beschikt over een competitievergunning bij de Zwemfed (30€ per jaar)

Als tafelofficial & scheidsrechter

 • Je bent minstens 16 jaar

 • Je bent lid van een herkende Zwemfed waterpoloclub

 • Je bent aangesloten bij de Zwemfed (5€ per jaar)

 • Je beschikt over een officialvergunning bij de Zwemfed (10€ per jaar)

 • Je bezit een geldige KBZB licentie

 • je bent geslaagd in de jaarlijkse bijscholing georganiseerd door de KBZB scheidsrechtercommissie