Door veilig, verantwoord en gezond te sporten kan het sportplezier nog verhogen. De zwemsporten behoren tot de veiligste die er zijn, maar overbelasting en blessures zijn natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten.

We verwijzen je naar Skill-Up. Dit programma heeft ook als doel het gezond sporten ‘op het droge’ te verhogen en beoogt bij te dragen tot letselpreventie. Sportartsen en andere experts geven er tips om een gezond trainingsschema op te stellen, om blessures te voorkomen en te verzorgen.

Ook deze websites bevatten nuttige informatie: