Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hoe moeten we inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de online inschrijvingsmodule. Kies hierbij de trainingsgroep en de dag. Door deze registratie komt de inschrijving van het kind op een wachtlijst. Hierna volgt informatie met meer instructies en vraag tot betaling. Bevestig zelf nogmaals je deelname. Dan pas is de inschrijving definitief. 

In welke trainingsgroep kan ik mijn zoon/dochter het best inschrijven?

Bekijk de beschrijving van de verschillende zwemniveau’s na:

  • Indien je kennis hebt van het zwemniveau dat je kind heeft, (de school, vorige lessenreeksen, eigen ervaring of kennis,...) kan je inschrijven op basis van deze kennis.
  • Indien je geen kennis hebt van het zwemniveau van je kind, adviseren we je in te schrijven op het laagste zwemniveau.

Mag mijn kind starten aan een lessenreeks indien het niet de minimumleeftijd heeft?

Nee. Alle kinderen moeten de minimumleeftijd bereikt hebben bij aanvang van de lessenreeksen. Zoniet wordt de inschrijving geweigerd.

Ik heb een probleem bij mijn online inschrijving

Neem contact op met de zwemschoolverantwoordelijke via zwemschool@zwemfed.be.

Moeten we het inschrijvingsgeld onmiddellijk betalen?

Ja. Bij bevestiging van deelname aan de zwemlessenreeks verneem je verdere instructies met uitnodiging tot betaling.
Indien betaling via overschrijving niet mogelijk is, neem je contact op met de zwemschoolverantwoordelijke via zwemschool@zwemfed.be.

Hoe annuleer ik alsnog mijn inschrijving?

Volledige annulatie van de lessenreeks is enkel mogelijk binnen de 5 dagen na ontvangst deelnamebevestiging mits geldige verantwoording.

Wat als mijn kind een les niet aanwezig kan zijn?

Verwittig de zwemschoolverantwoordelijke via zwemschool@zwemfed.be.

Hoe weet ik wanneer een volgende zwemlessenreeks start en wanneer ik kan aansluiten?

Kinderen die reeds in de zwemlessenreeks zitten, krijgen vanaf les 6 hierover verdere instructies.

Is er een wachtlijst voor een volgende zwemlessenreeks?

Nieuw ingeschreven deelnemers staan op de wachtlijst tot ze worden uitgenodigd tot deelname.  Indien je via mail/brief bevestiging hebt ontvangen dat je inschrijving niet is aanvaard voor de huidige zwemlessenreeks (niet betaling, overbezetting...), dient u zich opnieuw in te schrijven voor een zwemlessenreeks in de toekomst, je naam blijft niet geregistreerd op de wachtlijst. Handel snel vanaf de start van de inschrijvingsmogelijkheid want de kinderen die reeds hebben deelgenomen aan een zwemlessenreeks hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen.

Wij wensen in de volgende zwemlessenreeks deel te nemen op een andere lesdag of lesuur, kan dat?

Nee. Je kan niet deelnemen op een andere lesdag. Wanneer je dit wenst, dien je je opnieuw in te schrijven op de wachtlijst van de respectievelijke dag.

Waar kan ik terecht met mijn terugbetalingsformulier van de mutualiteit?

Bij deelname aan de lessenreeks zal je vanaf les 4 een digitaal terugbetalingsformulier ontvangen dat je kan indienen bij de mutualiteit.