Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hoe moeten we inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de online inschrijvingsmodule. Kies hierbij de trainingsgroep en de dag. Door deze registratie komt de inschrijving van het kind op een wachtlijst. Je krijgt hier ook geen bevestigingsmail, je ontvangt direct een melding dat de inschrijving op de wachtlijst geslaagd is.
Wanneer jouw kind kan deelnemen zal je per mail instructies ontvangen om de deelname te bevestigen en betaling uit te voeren. De deelname aan de zwemles is pas definitief al de betaling tijdig is doorgevoerd. Daarna zal mail met praktische richtlijnen en deel te nemen lesuur volgen.

Hoe lang dien ik te wachten alvorens mijn kind kan deelnemen aan de zwemlessen?

Hoe lang het duurt voor er een plaats vrijkomt is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De niveaugroep waarop je inschrijft. Over het algemeen kan er sneller gestart worden op de lagere niveaus namelijk peuterwennen en waterwennen.
  • Het aantal plaatsen die binnen een bepaalde niveaugroep vrijkomen na een lessenreeks heeft hier inpakt op.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, krijgen steeds voorrang en de lege plaatsen van het planbord vullen we aan met mensen die op de wachtlijst staan volgens chronologische volgorde.
De wachtlijst is vrij groot is, soms kan je tot 3 lessenreeksen wachten vooraleer er een uitnodiging volgt.
Wij organiseren 5 lessenreeksen (in 3 perioden) op één kalenderjaar:

In welke trainingsgroep kan ik mijn zoon/dochter het best inschrijven?

Bekijk de beschrijving van de verschillende zwemniveau’s na:

  • Indien je kennis hebt van het zwemniveau dat je kind heeft, (de school, vorige lessenreeksen, eigen ervaring of kennis...) kan je inschrijven op basis van deze kennis.
  • Indien je geen kennis hebt van het zwemniveau van je kind, adviseren we je in te schrijven op het laagste zwemniveau.

Mag mijn kind starten aan een lessenreeks indien het niet de minimumleeftijd heeft?

Nee. Alle kinderen moeten de minimumleeftijd bereikt hebben bij aanvang van de lessenreeksen. Zoniet wordt de inschrijving geweigerd.

Hoe betaal ik voor mijn zwemlessen?

Betaling kan via overschrijving (online). Het bankrekeningnummer staat in de uitnodiging om je deelname te bevestigen, samen met de noodzakelijke vermelding. Gelieve de juiste mededeling bij je transactie te melden. Per lessenreeks is er één contante betaaldag voorzien voor diegene die contant wensen te betalen (cash = geen bancontact).

Hoe annuleer ik alsnog mijn inschrijving?

Volledige annulatie van de lessenreeks is enkel mogelijk voor de aanvang van de lessenreeks mits geldige reden op mail, dan zal je het betaald bedrag teruggestort krijgen. Tijdens een lessenreeks doen we echter geen terugbetaling meer.

Ik zwem reeds bij de zwemschool, Hoe moet ik mijn verdere deelname bevestigen?

Kinderen die reeds in de zwemlessenreeks zitten krijgen voorrang naar deelname volgende lessenreeks. Hiervoor zal je rond lesdag 6 een uitnodigingsmail ontvangen om je verdere deelname te bevestigen en betaling door te voeren. Je dient je dus NIET meer opnieuw te registreren via de wachtlijst. LET OP: Laattijdige betaling leidt tot annulatie (= schrapping lidmaatschap). Wij geven de wachtleden ook graag een kans tot deelname!
Deze her-registratia via de wachtlijst is WEL noodzakelijk voor zwemmers die zijn gestopt (= schrapping lidmaatschap) met de zwemlessen maar opnieuw wensen te deel te nemen na een onderbreking.

Kan ik nog van lesuur (lesdag) veranderen?

Bij aanvang van een lessenreeks, kan je steeds een voorkeursuur opgeven. Wij trachten hier rekening mee te houden, maar kan niet altijd gegarandeerd worden volgens de bezetting planbord. Kinderen van eenzelfde gezin plannen we in éénzelfde lesuur. 
Voor de aanvang van een lessenreeks kan je, mits gegronde reden, aanvragen om je lesuur nog te wijzigen volgens de instructies  ( tijdig!) vermeld in de’ uitnodiging met praktische richtlijnen en lesuur’ .
Tijdens de lessenreeks kan het tijdstip niet meer wijzigen. 
Het veranderen van de lesdag dient bij ‘bevestiging (verdere) deelname’ worden gemeld. Dit kan niet meer vanaf je de uitnodiging ontvangt met de ‘praktische richtlijnen en lesuur’.
Kan ik een ‘attest voor het ziekenfonds’ ontvangen?
Het attest zal je op lesdag 3 van een lessenreeks per mail automatisch ontvangen uit ons ledenbestand. Dit PDF-document kan je printen, voorzien van een klever en overhandigen aan je mutualiteit. Wij printen als organisatie geen attesten af.

Ik ontvang geen communicatie via mail?

Bekijk zeker je ‘ongewenst mails/ SPAM’ eens na, zeker bij communicatie naar gezinnen met meerdere leden bij onze organisatie.
Wijziging van je mailadres graag doorgeven aan het onthaal van de zwemschool (naast de balie zwembad) of via zwemschool@zwemfed.be, zo blijven jullie op de hoogte van alle berichtgevingen ( uitnodigingen /attest)

Wat als mijn kind een les niet aanwezig kan zijn?

Je mag de zwemschoolverantwoordelijke via zwemschool@zwemfed.be mailen en de lesgever zal hiervan op ed hoogte worden gesteld. Een doktersattest is geen noodzaak gezien geen inhaallessen zijn voorzien.

Wat als ik mijn badmuts vergeet?

Geen badmuts = niet zwemmen. Uit veiligheidsredenen en in samenspraak met het zwembad mogen kinderen enkel deelnemen aan de zwemles met de juiste badmuts van de zwemschool. Deze badmuts zal je in ontvangst krijgen op de 1ste zwemles. Indien je deze verliest of stuk maakt, dan kan je een nieuw exemplaar aankopen aan het onthaal voor €5. Indien u deze vergeet, kan je er één lenen aan het onthaal. Je betaalt dan een borg van €5, als je de badmuts na de zwemles weer inlevert, dan zal je de €5 in retour ontvangen.

Wat als ik een vraag of klacht heb?

Wij zijn voorstander van een open communicatie. Wij vragen daarom dat je steeds naar ons toe komt indien je een vraag of klacht heeft waar je nog geen antwoord op gevonden heeft. Je kan jouw vraag het best aan één van de coördinatoren stellen of aan het onthaal van de zwemschool (=naast de balie zwembad) of per mail. De lesgever is zelf beperkt in tijd en kan mogelijk niet voldoende tijd vrijmaken op het moment dat u dat wenst. Onze lesgevers willen op dat moment het beste voor alle kinderen en dus de zwemles zo snel mogelijk van start laten gaan.