Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

In verband met organisatie zwemles

Mag ik kijken tijdens de zwemles?

Ja, je kan toekijken vanuit de tribune voor de niveaugreopen watergewenning en watergewenning XL.  Voor de overige niveaugroepen die in het nieuwe bad zwemmen kan je niet kijken gezien in dit trainingsbad geen tribune is.

Wij hebben er voor gekozen om de zwemlessen zonder bijzijn van ouders te geven om geen afleiding te hebben.

Je mag natuurlijk (mits ingang te betalen aan de kassa van het zwembad) zelf actief zwemmen, mits volgende praktische richtlijnen en afspraken:

- aanmelden bij de zwemschool met de melding ook te willen zwemmen, de zwemschool bezorgt een kaartje voor het kind voor de gratis toegang via de individuele zone + naam lesgever.
- de ouder(s) nemen het kind mee langs de individuele zone, de verantwoordelijkheid over het kind is nog steeds voor de ouders tot het kind overgedragen wordt aan de lesgever bij aanvang van de zwemles. De ouder(s) dienen dus tegen het einde van de les klaar te staan om het kind op te vangen. 
- De ouder(s) mogen de les niet storen en dienen zich (indien nodig) op vraag van de lesgever te verwijderen uit de omgeving van het kind. De ouder(s) hebben geen rechten om in het topsportbad te zwemmen.

Hoeveel kinderen zitten er in één lesgroep?

Gemiddeld 8 kinderen  per lesgroep( peuterwennen: gemiddeld 6 peuters). De kinderen van een lesgroep hebben verplicht een zelfde kleur badmuts ( ontvangen eerste les) , gekoppeld aan de lesgever van die lesgroep( niet het zwemniveau). Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van uw kind.

Is het erg als mijn kind een zwemles mist?

Je hebt een zwemlessenreeks van 11 lessen betaald, inhaallessen zijn er niet voorzien om de kwaliteit van de lessen te kunnen bieden. Als je kind een zwemles (lessen) mist, kunnen we niet garanderen dat hij/zij de vooropgestelde einddoelen voor zijn/haar zwemniveau zal behalen.

Kan ik vragen stellen over de voortgang van de zwemlessen?

Ja, uiteraard kan je aan de lesgever/lesgeefster vragen hoe het met je kind gaat. Je doet dit het best aan het einde van de zwemles door vragen te stellen over de vorderingen (5 minuten voorzien). Je kan ook steeds mailen naar de zwemschoolverantwoordelijke door hier te klikken (met vermelding niveaugroep/naam lesgever of lesgeefster).

In verband met onderricht zwemlessen

Waarom worden er geen hulp- en drijfmiddelen gebruikt tijdens de zwemlessen?

Het kind moet eerst zonder drijfmiddelen het effect van het water ervaren. Zodra er gecorrigeerd moet worden, is het soms noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een hulpmiddel.

Waarom behalen niet alle kinderen uit dezelfde groep tegelijkertijd alle vaardigheden van hun diploma?

Sommige kinderen zijn motorisch/cognitief verder ontwikkeld dan anderen en pikken dingen sneller op dan anderen. Aandacht is ook een belangrijk punt. Kinderen die snel afgeleid zijn zullen er weliswaar langer over doen om een zwemniveau te behalen.

Waarom beginnen de lessen met rugslag?

We beginnen met rugslag omdat dit een zwemstijl is die de kinderen vrij snel onder de knie hebben. Rugslag heeft als bijkomende voordelen dat de kinderen altijd kunnen ademen en deze basisslag bevorderend werkt naar de volgende zwemslagen.

Mijn kind zit voor de tweede keer in dezelfde niveaugroep, zal hij/zij zich niet vervelen?

Door de kleine groepjes, kan de lesgever gemakkelijk aangepaste oefeningen geven op de vaardigheden die hij/zij al kent uit de vorige deelname en zal extra worden geoefend op de zwakkere punten. Dit zal ongetwijfeld resulteren in zijn/haar nieuwe test aan het einde van de zwemlessenreeks en zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor zijn/haar deelname aan een volgend zwemniveau.

Hoe lang duurt het alvorens mijn kind kan zwemmen?

Deze vraag kunnen we niet echt beantwoorden omdat er zoveel verschillende factoren meespelen, met name de watervreees, leeftijd, de aanleg en motivatie van het kind... Hou rekening met een 3-tal lessenreeksen vanuit de doorstroming van watergewenning naar instructie.

De ervaring leert ons dat de kinderen per zwemlessenreeks steeds vooruitgang boeken en dit door de vooropgestelde doelstellingen en oefenstof per zwemniveau die de gekwalificeerde lesgevers/lesgeefsters bieden.

Wanneer worden vooropgestelde, te kennen vaardigheden per zwemniveau getest?

De evaluatie gaat door tijdens de voorlaatste en de laatste les van een lessenreeks. De lesgever/lesgeefster vult een evaluatiefiche in op basis van een vooropgesteld criteria voor intern gebruik. Ieder kind zal een brevet ontvangen op het einde van de zwemles. Dit is belangrijk voor de kennis van de vaardigheden van je kind voor de inschrijving voor een volgend zwemniveau.