Algemene info

Algemene info

Alle lesgevers- en trainersopleidingen worden georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie

Zoek je info over:

  • de opleidingsdata
  • de cursusinhouden (= opleidingsstramienen)
  • vrijstellingsmogelijkheden
  • ...

Dit vind je allemaal via deze link.

De trainersopleidingen bestaan uit 3 tot 4 niveau's: initiator, instructeur B, trainer B, trainer A. Elk opleidingsniveau is daarbij nog eens opgedeeld in modules.

Module 1 is telkens 'algemeen' of sporttakoverschrijdend, de andere modules zijn sportspecifiek.

Initiator

De initiator begeleidt de beginnende sporter bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. Het accent ligt op het leren lesgeven. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De initiator kan zelfstandig een trainingsactiviteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide. De opleiding Initiator leidt tot een diploma, dat ruim erkend wordt als de basiskwalificatie bij uitstek. 

Instructeur B

De instructeur B initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Hij kan zelfstandig een technisch jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De instructeur B is een sporttechnisch expert. Hij heeft inzicht in het motorisch leerproces en begeleidt sporters die een gevorderde techniek willen beheersen.

Trainer B

De trainer B initieert, vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Hij kan zelfstandig een fysiek jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De trainer B is dus opgeleid om zowel kinderen als (jong)volwassenen te begeleiden en hij zorgt voor een aangepaste trainingsopbouw.

Trainer A

De trainer A is in staat training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van de topsporters. De trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema's en (meer)jaarplannen opstellen en bezit de theoretische kennis om de wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht, van nationaal tot internationaal niveau.