Informatie permanente vorming

U bent hier

Informatie permanente vorming

Permanente vorming trainers/lesgevers

De Permanente vorming van de VZF is een erkenning van bijgeschoolde en/of gekwalificeerde lesgevers en trainers. Hiermee willen wij hen motiveren om zich jaarlijks voldoende bij te scholen.

Overzicht permanent bijgeschoolde trainers/lesgevers zwemmen

Overzicht Permanent bijgeschoolde trainers artistiek zwemmen

 • Seizoen 2019-2020 (.pdf)
 • Seizoen 2020-2021 (.pdf)

Overzicht Permanent Bijgeschoolde trainers waterpolo

 • Seizoen 2019-2020 (.pdf)
 • Seizoen 2020-2021 (.pdf)

Overzicht Permanent Bijgeschoolde trainers schoonspringen

 • Seizoen 2019-2020 (geen)
 • Seizoen 2020-2021 (.pdf)

Hoe erkenning permanente vorming bekomen?

De erkenning permanent gevormde trainer/lesgever wordt verkregen bij het voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Aangesloten zijn bij de VZF (via het clubsecretariaat).
 • Door het clubsecretariaat in Assist (online ledenbestand) aangeduid staan als lesgever en/of trainer.
 • Het aangegeven aantal uren bijscholing volgen (zie verder).
 • De gevolgde bijscholingen zijn erkend door de VZF(zie verder).

Aantal te volgen bijscholingsuren

Zwemmen

 • Lesgevers zwemschool (niveau initiator): 3u (opm.: éénmalig 2u voor seizoen 2019-2020 owv Corona-maatregelen)
 • Trainers (niveau instructeur B en hoger): 10u (opgelet: als bijkomende voorwaarde geldt deelname aan minstens één van de VZF Swim Conferences) (opm.: éénmalig 7u voor seizoen 2019-2020 owv Corona-maatregelen + deelname aan conference september 2019 of minimaal één webinar van de Swim Conference Webinar Week in juni 2020)

Waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen

 • Trainers recreatieve groepen: 3u (opm.: éénmalig 2u voor seizoen 2019-2020 owv Corona-maatregelen)
 • Trainers competitiegroepen: 6u (opm.: éénmalig 4u voor seizoen 2019-2020 owv Corona-maatregelen)

Opgelet:

 • Trainers/lesgevers die een VTS-opleiding volgen, voldoen in het jaar dat ze hun diploma behalen (Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A), aan 6 bijscholingsuren (Initiator) of 10 bijscholingsuren incl. vrijstelling deelname swimconference (Instructeur B, Trainer B, Trainer A).
 • Bij de bijscholingen staat vaak niveau vermeld (lesgever/trainer). Je mag zelf kiezen welke bijscholing je volgt, ongeacht jouw diploma. De uren worden altijd erkend.

Welke bijscholingen worden erkend door de VZF?

 • Alle bijscholingen die op de VZF bijscholingskalenders staan, inclusief deze van VTS-Plus.
  Opgelet: van alle bijscholingen waarvan de VZF de organisator NIET is, moet het aanwezigheidsattest binnen de 4 weken worden opgestuurd.
 • Zwemmen: bijscholingen op maat
  De VZF voorziet een bijscholingsaanbod van sprekers en onderwerpen. De clubs krijgen, na aanvraag en beschikbaarheid, de mogelijkheid deze bijscholingen in eigen regio te organiseren. (meer info)
  Alle bijscholingen op maat worden ook op de VZF bijscholingskalender geplaatst zodat iedereen kan inschrijven.
  Waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen
  Clubs kunnen andere bijscholingen laten erkennen op voorwaarde dat deze een sporttechnische inhoud hebben (bv. geen bestuurlijke bijscholing) en open zijn voor iedereen.
  Aanvraag om deze te laten erkennen moeten min. één maand voor datum op de VZF toekomen.

  Geldigheidsduur van de erkenning

  • Bij het voldoen aan de voorwaarden, zal de erkenning permanent gevormde trainer/lesgever verkregen worden op het einde van het seizoen (1 juli)
  • De lijst met permanent gevormde trainers/lesgevers wordt gepubliceerd op onze website
  • De erkenning wordt verkregen voor een periode van 1 jaar (01/07 tot 31/06). Deze kan enkel maar verlengd worden door ieder jaar opnieuw te voldoen aan de voorwaarden.

  Voordelen van de erkenning

  • Gereduceerd inschrijvingsgeld op VZF-bijscholingen in het seizoen nà de erkenning.
  • Publicatie van erkenning op VZF-website.
  • Extra punten binnen het subsidiedossier Jeugdfonds Zwemsport.