Zwemmen

U bent hier

Zwemmen

Opendeurdag en talenttestdag Topsportschool zwemmen

Ten gevolge van de Corona-crisis werd de opendeurdag van de Topsportschool zwemmen geannuleerd. Ook de testdag werd om dezelfde reden verplaatst naar een latere datum.
Via deze weg kan je de Topsportschool zwemmen toch ontdekken, en dit op de volgende drie manieren!

Bekijk de informatie over het sportieve luik via de volgende video.
Bekijk de informatie over het onderwijs via de volgende presentatie.

Droom je ook van topprestaties?
Voel je ook de passie?

Laat het niet bij dromen blijven en kom naar de opendeurdag van de Topsportschool zwemmen!
Jaarlijks organiseert de Topsportschool zwemmen een opendeurdag waarvoor geïnteresseerden zich vrijblijvend kunnen inschrijven. Op de opendeurdag wordt er onder meer informatie gegeven over de talenttesten, op basis waarvan de selectie wordt opgemaakt.

Bij inschrijving wordt er een ontvangstbevestiging, verdere informatie en een attest voor wettiging van afwezigheid op de school toegestuurd.

Missie & visie

De Topsportschool zwemmen streeft er naar om jonge getalenteerde zwemmers optimaal te begeleiden, zodat ze deze talenten ontwikkelen die nodig zijn om door te stromen naar het elite zwemmen (aanstaande internationale topzwemmers). De Topsportschool zwemmen wil een voortrekkersrol spelen op het vlak van de ontwikkeling van jonge getalenteerde zwemmers.

Het vaste begeleidingsteam van de Topsportschool zwemmen bestaat uit 4 zwemcoaches, een kinesist en een krachttrainer. Ze worden bijgestaan door experts uit verschillende domeinen, zoals een sportarts, een inspanningsfysioloog, een analist, een mentale begeleider en een voedingsbegeleider. De nauwe samenwerking van de zwemcoaches met de andere leden van het begeleidingsteam maakt een multidisciplinaire benadering en een geïndividualiseerde bijsturing van het begeleidingsproces op basis van objectieve vaststellingen mogelijk.

Naast de doelstelling van de Topsportschool zwemmen, met name een optimale doorstroom van jonge getalenteerde zwemmers naar het elite zwemmen, worden er tussentijdse resultaats- en procesdoelstellingen geformuleerd. Zo wordt er op de Topsportschool zwemmen onder meer gestreefd om goede resultaten te behalen op Europese jeugdkampioenschappen zwemmen of andere internationale jeugdtornooien (EYOF, YOG, …). Deze ervaringen hebben immers een grote waarde in de lange termijn ontwikkeling van onze jonge talenten.

De Topsportschool zwemmen hecht veel belang aan een goede communicatie met de clubtrainers en de ouders van haar leerlingen. De clubtrainers ontvangen wekelijks de afgewerkte trainingsprogramma’s en ontvangen maandelijks een update met de belangrijkste trainingsgegevens. De ouders krijgen de mogelijkheid om op geregelde tijdstippen de begeleiding van de Topsportschool zwemmen te spreken tijdens oudercontacten. Bovendien ontvangen de ouders en de zwemmers driemaal per jaar een sportrapport met een sportieve evaluatie van de afgelopen trainingsperiode.

Trainingsprogramma

De eerste fase van de opleiding (meisjes eerste graad, jongens tweede graad) heeft als doelstelling om talentvolle jongeren te begeleiden en te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling naar topsport. De nadruk in deze eerste fase van de talentontwikkeling ligt op het opdrijven van de fysieke en fysiologische belastbaarheid en op het verfijnen van de zwem-technische vaardigheden (vier zwemslagen, starts, keerpunten en onderwaterkicks). In deze fase wordt er op weekbasis 12-16u zwemtraining voorzien en 4-6u droogtraining (inclusief 1 training in de club op zaterdag). De mentale basisvaardigheden worden geïntroduceerd en er wordt een basiskennis rond sportvoeding meegegeven.
In de tweede fase van de opleiding (meisjes tweede graad, jongens derde graad) wordt de begeleiding en ondersteuning stelselmatig opgedreven. De begeleiding is individueel op basis van de noden van de beloftevolle jongere. De nadruk in deze fase ligt op het verder ontwikkelen van de fysieke en fysiologische belastbaarheid en op het ontwikkelen van de persoonlijke stijl. In deze fase wordt er op weekbasis 16-20u zwemtraining voorzien en 6-7u droogtraining (inclusief 1 training in de club op zaterdag). Er wordt aandacht besteed aan complexe mentale vaardigheden en een aangepast voedingspatroon in functie van een optimaal herstel.
De zwemmers van de Topsportschool zwemmen nemen tijdens het schooljaar deel aan de activiteiten van de jeugdselecties van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). Zo nemen de zwemmers van de Topsportschool zwemmen van de leeftijd van het Talent development Team bijvoorbeeld deel aan de trainingsstages van het Talent development Team. Verder worden er voor de zwemmers van de Topsportschool zwemmen activiteiten georganiseerd die niet voorzien zijn in de kalender van de jeugdselecties. Het betreft hier bijvoorbeeld deelname aan een extra trainingsstage of deelname aan een internationale wedstrijd (indien dit past in de jaarplanning), een teambuilding met de Topsportschool zwemmen, enz.

Topsport en studies perfect combineren

De Topsportschool zwemmen biedt een volledig professionele omkadering en optimale trainingsfaciliteiten in Antwerpen voor meisjes vanaf de eerste graad en jongens vanaf de tweede graad. Dit alles wordt aangeboden in combinatie met een volwaardige schoolopleiding (ASO, TSO of BSO), erkend door het Ministerie van Onderwijs, en de mogelijkheid tot verblijf op internaat. We werken hiervoor samen met het Stedelijk Lyceum Topsport in Wilrijk en het internaat da Vinci in Edegem.