Programma

Programma

Het programma omvat drie trainingsstages, één tot twee internationale voorbereidingswedstrijden, twee momenten van beeldopname en analyse en twee tot drie lactaattesten.

Trainingsstages

Er zijn drie trainingsstages per seizoen. Een trainingsstage duurt 7-14 dagen en omvat het volgende:

  • droogtrainingen
  • zwemtrainingen waarin zowel fysiologische aspecten als technische aspecten aan bod komen
  • stretching
  • intensievere begeleiding en opvolging van de zwemmers op één locatie (onder meer door gestandaardiseerde testen)
  • theoretische sessies aangaande zwemtechniek, voeding en/of complexe mentale vaardigheden
  • alternatieve sporten en (spel)activiteiten

Internationale voorbereidingswedstrijden

Het JT zal tijdens het seizoen deelnemen aan één tot twee internationale voorbereidingswedstrijden, met als finale doelstelling presteren op het EJK, EK, WK en OS. De wedstrijden worden vastgelegd in functie van de seizoensplanning en worden tijdig gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

Beeldopname en analyse

Zwemmers uit het JT die trainen in de topsportschool zwemmen hebben onbeperkt toegang tot de beeldopname en analysemogelijkheden in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie (SwimAnalytics).
Zwemmers uit het JT die trainen in de thuissituatie worden driemaal per seizoen uitgenodigd voor lactaattesten in Antwerpen (zie onder), op deze momenten wordt er de mogelijkheid geboden voor een beeldopname.

Lactaattesten

Het JT zal tijdens het seizoen uitgenodigd worden voor deelname aan lactaattesten. De data van de lactaattesten worden vastgelegd in functie van de seizoensplanning en worden tijdig gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

​Afspraken

Elke deelnemer volgt het volledige programma. Indien je niet aanwezig kan zijn op een trainingsstage verwittig je ten laatste twee weken op voorhand de technisch directeur. De geselecteerden dienen deel te nemen aan de regionale en nationale kampioenschappen.
Enkel geattesteerde medische of familiale redenen wettigen een afwezigheid. Vanaf het moment dat een geselecteerde afwezig is, zonder geldige reden, zal hij/zij niet meer uitgenodigd worden voor de resterende activiteiten van het lopende seizoen.
Atleten uit het JT krijgen tweejaarlijks een uitrusting (trainingspak + T-shirts) die gedragen wordt op de activiteiten van de selectie wanneer dit wordt afgesproken.
Elke deelnemer houdt zich aan de richtlijnen uit de gedragscode jeugdzwemmers VZF. Deelname aan de activiteiten van het JT betekent dat u akkoord gaat met deze afspraken.