Stijn Corten

Embedded Scientist

"Ik ondersteun de topsportcoaches in hun dagelijkse werking met (video)technologie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Je kan me altijd aanspreken als je over zo’n zaken vragen hebt. We staan ten dienste van de clubs en hun eigen sportieve werking."