Jeugdverantwoordelijke

Stel een jeugdverantwoordelijke aan binnen je club
De jeugdverantwoordelijke van de club is de persoon die de coördinatie en de promotie van alle jeugdgerichte activiteiten verzorgt. Dit beperkt zich niet noodzakelijk tot de 6-12-jarigen.

Stuur de infofiche van de jeugdverantwoordelijke van je Paco-club door naar de Vlaamse Zwemfederatie bij de aanvang van de overeenkomst of bij wijziging. Duid ook de functie van jeugdverantwoordelijke aan bij deze persoon in Assist. (via detail lid)

Taak en profiel van de jeugdverantwoordelijke
- De verantwoordelijke coördineert en promoot de organisaties voor de jeugd (trainingen, zwemfeesten, wedstrijden, stages, nevenactiviteiten,...).
- Hij/zij zorgt voor een goede communicatie met alle betrokken partijen (sporters, ouders, trainers).
- Hij/zij maakt lesgevers en oudere jeugdleden warm om opleidingscursussen te volgen.
- Hij/zij dient op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de club.

Een aantal tips:
Goede communicatie
Spreek duidelijk af, samen met de trainers, hoe de communicatie naar de ouders en de kinderen gebeurt.
Bv. laat de inschrijvingen voor  lessen en andere initiatieven via één persoon lopen. Zo hebben de 'klanten' een centraal aanspreekpunt.

Creëer een gezonde vergadercultuur, kom op geregelde tijdstippen - maar ook niet te veel - samen met de verschillende partners (jeugdverantwoordelijke, bestuursleden, trainers, ouders,...)

Bespreek de geplande initiatieven met andere trainers, stel een kalender en taakverdeling op. Maak deze ook kenbaar aan iedereen.

Jeugdsportcommissie samenstellen
Je kan een jeugdsportcommissie samenstellen die instaat voor de jeugdwerking van de club.

- Dit hoeft niet noodzakelijk uit dezelfde mensen te bestaan als het clubbestuur.
- Zorg voor een diverse samenstelling van de jeugdcommissie: dit kan een ouder zijn, een hoofdtrainer of een jeugdlid-junior.
- Hoe groter de verscheidenheid, hoe meer nieuwe initiatieven er uit de bus kunnen komen.

Betrek de ouders
- De ouders zijn belangrijk bij de motivatie van het kind. Als het kind aangemoedigd wordt om naar de training te gaan, dan is de kans reëler dat hij/zij dat ook effectief gaat doen. Een jeugdzwemmer is ook afhankelijk van de ouder om lid te worden/blijven van de club (denk aan betalen lidgeld, vervoer, aankopen,...).
- Het is heel belangrijk de ouders te informeren en met hen te communiceren bv. via infovergaderingen, oudercontacten,...
- Naast informeren moet men ook proberen de ouders te betrekken bij de clubactiviteiten. Eventueel via samenstelling van een oudercomité.
- Uitreiken van oscars voor de sportiefste ouder, de beste chauffeur,...