Paco-project > Instappen project

Waarom
- Zo creëert je club een aantrekkelijk zwemsport-aanbod voor jonge zwemmers (6- tot 12-jarigen)!
Bij dit zwemsport-aanbod staat FUN beleven voorop. Het accent ligt in het opdoen van basistechnieken en het ontwikkelen van deze bewegingservaringen in uitdagende wedstrijdjes met de meest eenvoudige regels en normen. Dit kan gaan om zwemwedstrijdjes maar ook over waterpolowedstrijdjes...

- Je club doet mee aan een circuit (zwemmen of waterpolo) waarbij je zelf organiseert en deelneemt aan andere Paco-feesten en zo de kinderen de kans geeft deel te nemen aan hun eerste wedstrijdjes, een opstapje naar de competitie.

- Je club ontvangt ondersteuning voor de organisatie van zijn eigen Paco-feest (draaiboek/communicatie) en gratis Paco-medailles.

- Als Paco-club krijg je een hogere score in het bewijsdossier 'Jeugdfonds zwemsport'. De voorwaarden van de Paco-overeenkomst tellen mee binnen het puntensyteem en zorgt voor een extraatje in de financiële tegemoetkoming.

Hoe
Om in te kunnen stappen dient de club:

1) De voorwaarden van de Paco-overeenkomst te ondertekenen

2) De infofiche van de jeugdverantwoordelijke in te vullen en de functie jeugdverantwoordelijke aan te duiden bij dit lid in Assist (detail lid – functie = jeugdverantwoordelijke) 

Beide documenten doorsturen naar de Vlaamse Zwemfederatie.

De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, een club kan op ieder moment uitstappen of kan worden geschrapt door de Vlaamse Zwemfederatie wanneer blijkt dat de club niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Meer info? Neem dan contact op via ingeleeten@zwemfed.be.