Verzekering

Het is belangrijk dat de deelnemers aan Paco-wedstrijden verzekerd zijn bij ongevallen.
De vraag die je moet stellen, is of de deelnemers wel of niet aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie.

Deelnemers aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie
Recreanten/niet-vergunninghouders die via hun club aan de Vlaamse Zwemfederatie werden opgegeven, zijn als volwaardig lid geregistreerd en aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie. Indien zij deelnemen aan zwemfeesten, zijn zij volledig in orde met hun verzekering.

Deelnemers die niet zijn aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie
Recreanten/niet-vergunninghouders die niet gekend of geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie en dus ook niet aangesloten, kunnen deelnemen aan zwemfeesten indien de organisator van de wedstrijd hen bijkomend verzekert bij verzekeringsmaatschappij N.V. Arena.

a. Waarom externe zwemmers (niet-lid Vlaamse Zwemfederatie) verzekeren?
Indien er een ongeval gebeurt met een deelnemer die niet is aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie - zelfs al is deze persoon verzekerd via bv. een andere federatie - kan de Vlaamse Zwemfederatie of club aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie toch aansprakelijk worden gesteld (volgens het decreet op de federaties). Dit kan leiden tot een zeer moeizaam proces tussen de betrokken verzekeringsinstellingen.

b. Hoeveel kost dit?
De organisator betaalt aan verzekeringsinstelling N.V. Arena 0,25 euro per deelnemer die niet aangesloten is bij de Vlaamse Zwemfederatie.

c. Hoe kan je dit als organisator praktisch best aanpakken?
1. Noteer in je wedstrijdreglement het volgende:
- Bij de inschrijvingen moeten deelnemende clubs aan de organisator een namenlijst bezorgen met de deelnemers die niet bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn aangesloten.
- Voor iedere deelnemer (nie-lid VZF) rekent de organisator 0,25 euro extra aan voor verzekering bji N.V. Arena.
- Deze wordt betaald samen met het start- of inschrijvingsgeld (indien gevraagd).
- De organisator of Vlaamse Zwemfederatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de club een onjuiste namenlijst doorstuurt.

2. Stuur vóór aanvang van het zwemfeest het formulier 'verzekeringsaanvraag voor decretaal verplicht te verzekeren tijdelijk risico's' samen met een overzicht van alle deelnemers die niet verzekerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie door naar N.V. Arena.

3. Stuur een kopie van het verzekeringsformulier door naar de Vlaamse Zwemfederatie.

4. Indien er nog wijzigingen blijken te zijn, kan steeds een aangepaste lijst binnen de 24u naar N.V. Arena worden gestuurd.

5. De organisator kan ook in zijn reglement bepalen dat enkel aangesloten leden mogen deelnemen door N.V. Arena.

N.V. Arena
Nerviërslaan 85 bus 2
1040 Brussel
Tel. 02/512.03.04
Fax 02/512.70.94
www.arena-nv.bearena@arena-nv.be