Organiseren Paco-feest?

Zwemmen

Wat?

Richtlijnen

Voorwaarden

Informatieplicht

Promomateriaal

Formulieren

Waterpolo

Wat?

Voorwaarden

Promomateriaal

Deelnemen Paco-feest?

Wie kan deelnemen aan de Paco-zwemfeesten?

Paco-zwemfeest
Alle recreatieve zwemmers (niet-vergunninghouders) tussen de 6 en 12 jaar van een Paco-club of andere zwemclub geregistreerd onder de VZF (uitgezonderd indien de club deelname niet-leden VZF toestaan, zie wedstrijdreglement voorprogramma) kunnen in clubverband of individueel deelnemen aan een Paco-zwemfeest of ander Paco-initiatief.

Er geldt een uitzondering voor competitiehouders van 9 en 10 jaar:

  • Enkel 9- en 10-jarigen die in de loop van het Paco-sportseizoen (september-augustus) overgaan van niet-vergunninghouder naar competitiehouder kunnen gedurende het lopende seizoen nog deelnemen aan Paco-zwemfeesten.
  • Indien zij in het bezit zijn van een competitievergunning voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen kunnen zij niet deelnemen aan Paco-zwemfeesten.

Hoe kan je deelnemen aan de Paco-zwemfeesten?
Bij interesse om deel te nemen aan een Paco-zwemfeest, informeer dan eerst je trainer (deelname in clubverband) vooraleer zelf stappen te ondernemen om individueel in te schrijven.

In clubverband
Je Paco-club (trainersteam) kiest zelf een aantal kandidaat-organisatoren Paco-zwemfeesten in de buurt uit. Hierbij zal je een uitnodiging krijgen van je trainer om deel te nemen. Je dient enkel je interesse tot deelname mee te delen. De inschrijving gebeurt dan ook via de club.

Individueel
Elk individu kan deelnemen aan een Paco-zwemfeest, mits deze niet op uitnodiging is (zie vermelding voorprogramma). Je kan de coördinaten voor je inschrijving terugvinden op het voorprogramma van het Paco-zwemfeest.

Let op
Gelieve de organisator te verwittigen bij eventuele afmeldingen (ziekte of andere reden) voor de aanvang van het zwemfeest opdat het zwemprogramma vlot kan afgewerkt worden.

Enkele gouden regels in acht te nemen bij een Paco-wedstrijd
Hierbij een aantal regels die je in acht kan nemen voor een vlot verloop van je allereerste wedstrijd:

  • Zorg dat je op tijd bent en meld je aan bij je train(st)er. De train(st)er rekent op je aanwezigheid. Indien je door ziekte of door andere omstandigheden niet kan deelnemen, kan je best je train(st)er onmiddellijk op de hoogte brengen voor het zwemfeest. Controleer anderzijds altijd of je goed ingeschreven bent voor de wedstrijd.
  • Inzwemmen: voor de aanvang van een zwemfeest heb je meestal een half uur tijd om in te zwemmen. Gebruik deze tijd om je perfect voor te bereiden, het water aan te voelen, te wennen aan een ander zwembad. Op deze manier kan je voor geen verrassingen komen te staan.
  • Respecteer 'de stilte' voor de start. Op deze manier kan een medezwemmer zich ook concentreren voor zijn wedstrijdrace.
  • Na je zwemwedstrijd ga je langs bij je train(st)er. Hij/zij zal je informeren over je gezwommen wedstrijd. Accepteer hun woorden, want zij willen dat je plezier hebt in wat je doet en zullen je de nodige uitleg geven.
  • Zowel winnen als verliezen horen bij het zwemmen, accepteer dit. Als je veel en goed oefent, dan ben jij misschien de volgende keer de snelste. Vertoon hierbij sportief gedrag tegenover de train(st)er, jury en ander zwemmers. Ga niet schoppen, schreeuwen,... maar blijf beleefd en vriendelijk. Feliciteer de winnaar!
  • Best afmelden bij je trainer indien je naar het toilet moet of even met je mama of papa wenst te babbelen.