FAQ

Op zoek naar een Paco-club in je buurt?
Klik dan hier.

Wie mag Paco-zwemfeesten organiseren?
De Paco-zwemfeesten kunnen georganiseerd worden door:
- Clubs die instappen in het project.
- Andere instanties mits aanvraag bij de Vlaamse Zwemfederatie.

Welke administratieve verplichtingen moet ik als organisator van een Paco-zwemfeest nakomen?
Moeten de zwemfeesten aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Klik hier voor meer info.

Mogen clubs samenwerken om een Paco-zwemfeest te organiseren?
In uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan dat maximum 2 clubs samen een Paco-zwemfeest organiseren.
Vraag dit wel op voorhand aan en vermeld de reden van samenwerking.

Wie kan aan Paco-zwemfeesten deelnemen?
- Leden van de Vlaamse Zwemfederatie, de recreanten (niet-vergunninghouders).
- Zwemmers van clubs die niet zijn aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie. (*onder bepaalde voorwaarden zie verzekering)

Hoe kunnen we als synchroonzwemmen/waterpolo-clubs deelnemen?
Het Paco-project richt zich in eerste instantie naar jonge zwemmers die uit de zwemschool komen. De Vlaamse Zwemfederatie bespreekt momenteel de mogelijkheden hoe het Paco-project eventueel kan worden aangepast voor de andere disciplines.

Mogen ook andere leeftijdsjaren deelnemen aan de Paco-zwemfeesten?
De Paco-zwemfeesten richten zich in eerste instantie naar 6- tot 12-jarigen. Maar ook oudere niet-vergunninghouders kunnen deelnemen. We raden aan om kinderen jonger dan 6 jaar niet te laten deelnemen aan zwemfeesten.

Mogen vergunninghouders (CV) deelnemen aan de Paco-zwemfeesten?
- 9- en 10-jarigen die in de loop van het Paco-sportseizoen overgaan van niet-vergunninghouder (NV) naar vergunninghouder (CV) kunnen gedurende dit seizoen nog deelnemen aan de Paco-zwemfeesten. De tijden zijn wel niet officieel, daar het niet over een officiĆ«le wedstrijd gaat. Indien in het bezit van een competitieverguning voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen kan niet deelgenomen worden aan Paco-zwemfeesten.
- Andere vergunninghouders (CV) mogen NIET deelnemen aan Paco-zwemfeesten.