Ethisch Verantwoord Sporten

Sinds 2010 wil de Vlaamse Overheid de 'ethische inslag' in de sport mee bewaken.
Probeer als trainer deze ethische kant van de sport ook in activiteiten van jullie Paco-club te integreren.

Binnen de beleidsopdracht werken wij als federatie dan ook 2 thema’s uit:
1. 'De rechten van het kind binnen de sport'
2. 'De fysieke en psychische integriteit van het individu'

Binnen elk thema worden volgende acties ondernomen:

1. 'De rechten van het kind binnen de sport'
Sensibiliseren van 'gedragsregels voor hippe zwemmers en coole trainers'

Kinderen kunnen één gemaakt worden met de waarden en de normen
van de zwemsport aan de hand Paco's gedragsregels:

- affiche
- downloadbare pagina met slagzin en gedragsregel per maand
- doe-opdrachten
- gedragsregel in verhaal en doe-opdracht

Onderteken als zwemclub ook mee de 'Panathlon'-verklaring!
Hoe? Via deze link.

2. 'De fysieke en psychische integriteit van het individu'
Digitaal meldpunt
Pestgedrag
Klik hier voor meer info.