Skill-Up

Maak fysieke-, preventieve- en revalidatieprogramma’s op en wissel ze online uit.
99
Skill-Up

Deze tool biedt een ruime database aan oefenstof in woord en beeld, al dan niet in combinatie met spelmateriaal en dit over verschillende basisvaardigheden en voor verschillende trainingsniveaus. Hiermee wensen we sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen en het gezond sporten te stimuleren. Dit programma heeft ook als doel de kwaliteit van de jeugdsport te verhogen en bij te dragen tot letselpreventie.

Het doel is om begeleiders - van lesgevers tot toptrainer, al dan niet met voorkennis - te ondersteunen met een kant en klaar oefenprogramma rond de basisvaardigheden van een zwemmer. Deze oefenstof is sporttakoverschrijdend en kan eveneens gebruikt worden voor andere disciplines binnen de zwemsport en voor andere sporten.

De Vlaamse Zwemfederatie ondersteunt haar clubs en biedt een gratis jaar-licentie aan voor iedereen die aangesloten is bij de zwemfed (lesgever, trainer,...). Bij de start van het sportseizoen zal worden meegedeeld hoe de login voor gratis registratie op Skill-Up kan worden verkregen.