Rijksregisternummer verplicht vanaf 1 oktober

15
07
id-kaart

Vanaf 1 oktober verplicht rijksregisternummer invullen in Assist

Vanuit de Vlaamse Zwemfederatie vzw, streven we naar een verdere professionalisering van onze werking en daar hoort een beleid gesteund op datamanagement bij. Op dit moment beschikken wij over onvoldoende (volledig) correcte gegevens in onze systemen. Daardoor kunnen we onze werking onvoldoende uitbouwen en kunnen we onze clubs niet voldoende bijstaan en ondersteunen.

Daarnaast dient de zwemfed - net als elke andere sportfederatie in Vlaanderen - jaarlijks te rapporteren aan Sport Vlaanderen o.m. met een overzicht van het aantal aangesloten leden. Sport Vlaanderen gebruikt dit rapport om conclusies te trekken m.b.t. het profiel en de evolutie van de sporters in Vlaanderen, zowel per sporttak, lokaal, provinciaal als over heel Vlaanderen.

Ook voor een aangifte van een sportongeval bij de verzekering is het uiterst nuttig dat we over de correcte data van al onze leden kunnen beschikken.

Daarom zal vanaf 1 oktober het rijksregisternummer van alle leden van je club verplicht dienen ingevuld te worden in Assist.

Het rijksregisternummer kan vandaag al ingevuld worden in Assist. Vanaf 1 september zal dit uitgelezen kunnen worden via de identiteitskaart en automatisch ingevuld worden in het juiste veld in Assist.

Wij stellen ons garant dat we alle noodzakelijke privacyregels en in het bijzonder die rond de GDPR-wetgeving respecteren. Onze gegevens worden niet gedeeld met anderen.