Zwemschool

Zwemschool

De ideale opleiding om uw kind zich veilig te laten voelen en bewegen in water, zich op een prettige manier al zwemmend ontplooien of misschien wel minimaal presteren is binnen een zwemschool van een zwemclubs.

Het is vanzelfsprekend dat het leren zwemmen een bepaalde methodiek vraagt waarbij de zwemstijl op een correcte manier wordt aangeleerd. Wij raden dan ook aan om uw kinderen les te laten volgen door gekwalificeerde lesgevers en trainers binnen onze zwemclubs. Deze hebben veelal een opleidingsdiploma erkend door de Vlaamse Trainersschool (BLOSO).

Wat is een zwemschool?

De zwemschool is een term die gebruikt wordt binnen de zwemwereld maar die geen duidelijk definiëring bevat. Binnen de zwemclubs van de Vlaamse Zwemfederatie heeft de 'zwemschool' een verschillende omkadering:

 • Zwemschool in 'ruime zin' omvat zowel watergewenning, het leren zwemmen en het vervolmaken in verschillende zwemstijlen.
 • Zwemschool in 'beperkte zin' omvat:
  • 1. Het leren zwemmen met als einddoel een 25 meter brevet, ook wel zwemlessen of kleuterzwemmen genoemd.
  • 2. Het vervolmaken van het zwemmen (reeds in het bezit van een 25-meter brevet) tot de pré-competitie.Hierbij is het doel tweeledig:
  1. Zwemstijl verbeteren ter doorstroming naar de competitieve zwemsport.
  2. Geregeld blijven zwemmen onder het recreatief zwemaanbod. De zwemstijlen worden bijgewerkt, maar het tempo ligt lager daar het ernstig oefenen aan de zwemstijl afgewisseld wordt door leuke spelvormen.

Onafhankelijk van de formule die de zwemschool hanteert, beschikt elke zwemclub over een groepsindeling waarbij de kinderen de verschillende groepen doorlopen volgens niveau en tempo, afhankelijk van de aanleg, leeftijd... . Elke niveaugroep heeft zijn duidelijk omschreven doelstellingen en verschillen van club tot club volgens welke zwemschool ze aanbieden.

Voordelen van de zwemschool van onze zwemclubs

 • Als niet-vergunninghouder aangesloten bij de federatie en verzekerd.
 • Gekwalificeerde lesgevers of trainers.
 • Doorstroming naar mogelijke recreatieve of competitieve zwemsport.
 • Goede basis voor al de andere disciplines zoals waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen.
 • Zwemmen is de sleutel voor een tal van andere watersporten, surfen, zeilen, roeien, kayak, diepzeeduiken, voor deelname aan hun activiteit of sportkamp.
 • Eens je goed kan zwemmen, blijft dit een vaardigheid voor het leven.

Waar kan je terecht?

Bij alle zwemclubs die een 'zwemschool' in hun aanbod hebben.