Programma

Programma

Het programma wordt samengesteld door de topsportcommissie zwemmen en loopt in grote lijnen gelijk met het programma van de Elite.

Trainingsstages

Er zijn 2-3 trainingsstages per seizoen. Een trainingsstage duurt 7-14 dagen en omvat het volgende:

  • droogtrainingen
  • zwemtrainingen waarin zowel fysiologische aspecten als technische aspecten aan bod komen
  • stretching
  • intensievere begeleiding en opvolging van de zwemmers op één locatie (ondermeer door gestandaardiseerde testen)
  • theoretische sessies aangaande zwemtechniek, voeding en/of complexe mentale vaardigheden
  • alternatieve sporten en (spel)activiteiten

Internationale voorbereidingswedstrijden

De BJ selectie zal tijdens het seizoen deel nemen aan verschillende internationale voorbereidingswedstrijden, met als finale doelstelling presteren op het EK, WK en OS. De wedstrijden worden vastgelegd in functie van de seizoensplanning en worden tijdig gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

Beeldopname en analyse

Zwemmers uit de BJ selectie hebben onbeperkt toegang tot de beeldopname en analysemogelijkheden in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie (SwimAnalytics).

Lactaattesten

De BJ selectie zal tijdens het seizoen uitgenodigd worden voor deelname aan lactaattesten. De data van de lactaattesten worden vastgelegd in functie van de seizoensplanning en worden tijdig gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

​Afspraken

Elke deelnemer volgt het volledige programma. Indien je niet aanwezig kan zijn op een activiteit verwittig je ten laatste 2 weken op voorhand de technisch directeur.
Enkel geattesteerde medische of familiale redenen wettigen een afwezigheid. Vanaf het moment dat een geselecteerde afwezig is, zonder geldige reden, zal hij/zij niet meer uitgenodigd worden voor de resterende activiteiten van het lopende seizoen.
Atleten uit de BJ selectie krijgen tweejaarlijks een uitrusting (trainingspak + T-shirts) die gedragen wordt op de activiteiten van de selectie wanneer dit wordt afgesproken.