Privacy Policy

Privacy Policy

Informatie betreffende de verwerking van uw gegevens

Gelieve te noteren dat Vlaamse Zwemfederatie vzw de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze website.

Als bezoeker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Vlaamse Zwemfederatie vzw en haar verbonden vennootschappen, persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van lidmaatschap, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel, de controle van de kwaliteit van de dienst, commerciële prospectie of direct marketing en diensten alsook andere producten of diensten die worden gepromoot door Vlaamse Zwemfederatie vzw of door haar verbonden vennootschappen deel uitmaakt.

Binnen Vlaamse Zwemfederatie vzw en haar verbonden vennootschappen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om te vragen, schriftelijk of via de website en kosteloos, dat Vlaamse Zwemfederatie vzw en haar verbonden vennootschappen zouden ophouden uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze website, te gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar Vlaamse Zwemfederatie vzw op het volgende adres:

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102
9820 Merelbeke
België