West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Verslagen

Verslagen van het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen zijn beschikbaar op hun eigen website.

Verslagen Interprovinciaal Beraad

Voorzitter

Tony Halsberghe (GOLD) 2018-2022

 voorzitter@zwemfedwvl.be

Ondervoorzitter
Secretaris

Danny Uyttersprot (COAST) 2016-2020

 secretaris@zwemfedwvl.be

Penningmeester

Carl Desmet (TZT) 2018-2022

 penningmeester@zwemfedwvl.be

Leden

Johan De Geeter (ISWIM) 2016-2020

 homologatie@zwemfedwvl.be

Greet Dewitte (ZTZ) 2016-2020

 sportsecretaris@zwemfedwvl.be

Marianne Lambertyn (UZKZ) 2018-2022

 materiaalbeheer@zwemfedwvl.be

Gunther de Meulenaere (IKZ) 2018-2022

 events@zwemfedwvl.be