Statuten & reglementen

U bent hier

Statuten & reglementen

Statuten

Statuten (.pdf) 24/03/2018

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een intern reglement dat volledig in overeenstemming is met de vzw-statuten, maar meer is uitgewerkt dan de statuten. Hierin worden praktische maatregelen voor een vlot verloop van de werking van de vereniging en de ondergeschikte bestuursorganen beter omschreven en verduidelijkt.

huishoudelijk reglement (.pdf) - 08/12/2017
bijlage 1: structuur Vlaamse Zwemfederatie (.pdf)
bijlage 2: intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders (.pdf)