Beleid

U bent hier

Beleid

In haar vierjaarlijks beleidsplan bepaalt de Vlaamse Zwemfederatie welke richting ze uit wil gaan, waar de prioriteiten liggen en op welke manier zij haar plannen en doelstellingen, zowel op korte als op langere termijn, willen realiseren.

Beleidsplan Vlaamse Zwemfederatie 2017-2020 (.pdf) - kort samengevat (.pdf)
Beleidsplan Topsport Zwemmen 2017-2020

De jaarverslagen alsook balansen, resultatenrekening en begroting wordt jaarlijks gepubliceerd en voorgelegd op de Algemene Vergadering.