Artistiek zwemmen

U bent hier

Artistiek zwemmen

Formulieren juryleden

Fiches van de gangbare figuren - gebruikt tijdens de juryvergaderingen:

- Wedstrijdverslag (.doc): in te vullen na iedere wedstrijd door de hoofdscheidsrechter en op te sturen naar els.audenaert@zwemfed.be
- Vergoedingsformulier hoofdscheidsrechter en wedstrijdsecretaris (.doc)
- Checklist hoofdscheidsrechter (.xls)

Vorming en evaluatiejuryleden

Overzicht verschillende juryniveaus, toelatingsvoorwaarden enz.
Regelgeving m.b.t. het behoud van het juryniveau (te fungeren wedstrijden, evaluaties enz.)

Jurycursus D (D Brevet = zonder praktijkexamens)

Jaarlijks zal een jurycursus D worden georganiseerd bij voldoende kandidaten. Volgende cursus vindt plaats op zondag 1 december te Vilvoorde. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.

Jurycursus C

Om de 2 jaar zal een jurycursus C worden georganiseerd bij voldoende kandidaten.  Volgende cursus vindt plaats op zondag 1 december te Vilvoorde. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.

Jurycursus B

Bij voldoende kandidaten wordt ongeveer om de 2 jaar een jurycursus B georganiseerd. Volgende cursus vangt aan op 9 maart 2019. Info en inschrijvingen. Kandidaten voor een volgende cursus geven zich op via deze link.

Examen A

Om de 2 jaar zal een examen A worden georganiseerd. Kandidaten geven zich op via deze link

Bestellen polo's

Klik hier voor meer info.

Bestellen scoreboeken

Een fungerend jurylid moet op iedere wedstrijd een scoreboek bij hebben. Je kan een aantal scoreboeken aankopen binnen de club of je eigen scoreboek aanschaffen.
Prijs per scoreboek: 25 euro.
Hoe bekomen? Stuur een mail naar synchroflanders@gmail.com met het aantal juryboeken dat je wenst. De scoreboeken worden op een wedstrijd of andere bijeenkomst bezorgd ná betaling op rekeningnummer IBAN: BE86 2900 1894 7050 van de Vlaamse Zwemfederatie met vermelding van 'Scoreboek synchroonzwemmen' en 'Naam en club’ van diegene aan wie het scoreboek moet worden bezorgd. Betalingsbewijs moet worden voorgelegd bij overhandiging van de scoreboeken.