Nieuws

Nieuws

AANDACHT

Om de carrièregang van officials wat vlotter te laten verlopen, werd beslist om kandidaten voor één hogere functie reeds toe te laten tijdens de voorgaande opleiding. De laatste praktische proef van de hoogste functie kan echter pas afgelegd worden nadat benoeming in de voorgaande lagere functie is gebeurd met een minimum aan praktijkervaring. Bij gelijktijdige opleidingen van hetzelfde niveau (JF en K) is er geen volgorde van benoeming.
Mogelijke gelijktijdige opleidingen:

  • JP + JF
  • JP + K
  • JF + K
  • SP + SF