Wijziging Raad van Bestuur VZF

Wijziging Raad van Bestuur VZF

Sanne Van den Abbeele heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als bestuurder juridische zaken van de VZF. De Raad van Bestuur en medewerkers van de VZF bedanken Sanne voor de samenwerking.
Om de goede werking van de Raad van Bestuur te garanderen, zijn we op zoek naar een nieuwe bestuurder juridische zaken! 

Ben je minstens 21 jaar, lid van de Vlaamse Zwemfederatie en heb je kennis van en/of affiniteit met de vooropgestelde functie? Ben je de Nederlandse taal machtig en heb je een passieve kennis van de Franse en de Engelse taal? 

Je kandidatuur indienen kan tot 30 september! De kandidatuur moet schriftelijk voorgedragen worden door de de club waarbij je aangesloten bent en gericht worden aan de Vlaamse Zwemfederatie met ondertekening van voorzitter en secretaris van de club.   
Het volledige takenpakket is terug te vinden in het huishoudelijk reglement ! (Hoofdstuk IV punt 7)