Wijziging Raad van Bestuur VZF

Wijziging Raad van Bestuur VZF

Tom Callewaert heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als penningmeester van de VZF. Hij bedankt de clubs en de leden van de Raad van Bestuur voor hun steun en vertrouwen en de medewerkers van de federatie voor hun inzet.

De Raad van Bestuur en medewerkers van de VZF bedanken Tom voor zijn jarenlange inzet en constructieve bijdrage aan de zwemsport.

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur:

Voorzitter: Laurent Samyn
Ondervoorzitter: Lieven Dornez
Penningmeester: Pieterjan Vangerven

Voor de Raad van Bestuur VZF worden volgende bestuursmandaten vacant:

  • Bestuurder voor juridische zaken
  • Bestuurder recreatieve sportbeoefening

De kandidaatstelling moet schriftelijk voorgedragen worden door een aangesloten club waar hij/zij is aangesloten en gericht worden aan de Vlaamse Zwemfederatie, minstens één maand voor de A.V. en ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de club. Zij dient te gebeuren per functie en moet vergezeld zijn van een curriculum vitae. Enkel de geldig ingediende kandidaturen worden ter stemming voorgelegd aan de A.V.

Meer info via deze link.