VZF - Belastingvermindering voor sportactiviteiten in 2019 – fiscaal attest

VZF - Belastingvermindering voor sportactiviteiten in 2019 – fiscaal attest

Het recht op belastingvermindering voor uitgaven voor de opvang tijdens sportactiviteiten van kinderen van minder dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar wordt geregeld in artikel 145/35 WIB 92 (aj. 2020) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Klik hier voor het attest inzake uitgaven 2019 voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of met een zware handicap jonger dan 18 jaar.
Klik hier voor het attest inzake uitgaven 2018 voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of met een zware handicap jonger dan 18 jaar.