Vlaamse Sportfederatie wil onderhandelingen opstarten rond oplossing verenigingswerk

Vlaamse Sportfederatie wil onderhandelingen opstarten rond oplossing verenigingswerk

De Vlaamse Sportfederatie neemt - samen met haar Waalse collega’s van AISF - het voortouw om de onderhandelingen rond een nieuwe regeling voor verenigingswerk voor de sportsector op gang te trekken.
VSF en AISF vragen om zo spoedig mogelijk over dit dossier te kunnen samenzitten met bevoegd federaal minister De Block.

Toen op 23 april het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk vernietigde, sloeg dit bij de sportsector in als een bom. Het stelsel van het verenigingswerk werd voor meer dan 70% gebruikt door de sportclubs. VSF heeft de beleidsverantwoordelijken opgeroepen om snel de nodige wetgevende initiatieven te nemen om het verenigingswerk voor de sportsector in de huidige vorm te behouden. Tot op heden hebben ze al verschillende positieve signalen gekregen zowel uit het Vlaamse als federale parlement, maar een concreet voorstel is er nog niet.

VSF en AISF pleiten daarom samen, via het opgestelde dossier, voor het behoud van de huidige regeling voor de non-profit sport, met een strikte afbakening tot een aantal noodzakelijke functies in de sportclub. De beperkte administratieve last, geen extra druk op de sociale zekerheid, geen versnippering van sociale rechten en geen gevaar op uitstroom uit de reguliere arbeid zijn de succesfactoren voor alle betrokkenen.

Lees het persbericht en het opgemaakte dossier.