Recreatieve evenementen/wedstrijden zomermaanden

Recreatieve evenementen/wedstrijden zomermaanden

Sinds 15 april is vanuit de VZF en de KBZB gecommuniceerd dat wedstrijden pas weer toegelaten zijn vanaf 1 september.

Aangezien de toelating van de wetgever is verbreed, vinden er sinds kort weer voetbal- en wielerwedstrijden plaats.
Indoor zijn geen wedstrijden toegelaten. Clubs kunnen wel recreatieve evenementen organiseren (b.v. interne clubwedstrijd), maar toeschouwers zijn daarbij niet welkom.
Outdoor laten we vanaf nu de organisatie van recreatieve evenementen toe, maar geen wedstrijden zodat onze sporters de tijd hebben om hun conditie weer op te bouwen en zich goed voor te bereiden voor het najaar.

We verwijzen organisatoren alvast naar dit draaiboek.

Sportactiviteiten waarbij maximaal 50 personen betrokken zijn, moeten niet voldoen aan de richtlijnen voor een evenement.