Oproep naar kandidaat organisator VJK korte baan 7-8 november 2020

Oproep naar kandidaat organisator VJK korte baan 7-8 november 2020

Clubs die interesse hebben om het VJK korte baan te organiseren met ondersteuning van de Vlaamse Zwemfederatie in het weekend van 7 en 8 november 2020 kunnen hun kandidatuur voorleggen aan de Vlaamse Zwemfederatie. We opteren voor eenzelfde lastenboek als bij het Vlaams Zomercriterium. Het programma en het reglement zijn reeds bepaald, er is nog onzekerheid over de te nemen Corona-maatregelen waardoor we op dit moment eerst de geïnteresseerde clubs willen verzamelen om daarna de logistieke en financiële ondersteuning door de Vlaamse Zwemfederatie te bespreken met de kandidaat organisatoren.

Wij geven er de voorkeur aan dat het VJK korte baan twee dagen op dezelfde locatie zou georganiseerd worden, maar indien nodig mag/kan het VJK korte baan ook op twee verschillende locaties doorgaan.
Kandidaturen dienen de Vlaamse Zwemfederatie te bereiken voor maandag 27 juli 2020 via pascale.verbauwen@zwemfed.be.