Oproep kandidaturen verkiezing Raad van Bestuur

Oproep kandidaturen verkiezing Raad van Bestuur

Om geldig verkozen te kunnen worden moet een kandidaat-bestuurder:

  • De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben vóór datum van de verkiezing.
  • Over de burgerlijke en politieke rechten beschikken.
  • Behoren tot de Vlaamse taalgemeenschap.
  • Lid zijn van de Vlaamse Zwemfederatie.
  • Een passieve kennis hebben van de Franse en de Engelse taal.
  • Voldoen aan een bepaald profiel.
  • Kennis hebben van en/of affiniteit hebben met de gekozen functie en beschikken over persoonlijke ervaring en expertise in dit domein.
  • (Het specifiek takenpakket waaraan bestuurders moeten voldoen is opgenomen in het huishoudelijk reglement Hoofdstuk IV punt 7)

Volgende bestuursmandaat (functie) worden vacant:

Bestuurder competitie (2020-2024): open, Koen De Carne uittredend, stelt zich opnieuw kandidaat
Bestuurder ICT/communicatie (2020-2024): open, Lieven Dornez uittredend, stelt zicht niet meer herkiesbaar
Bestuurder juridische zaken (2020-2022): open, Arne Devriese gecoöpteerd, stelt zich kandidaat

De kandidaatstelling moet schriftelijk voorgedragen worden door een aangesloten club waar hij/zij is aangesloten en gericht worden aan de Vlaamse Zwemfederatie, minstens één maand voor de A.V. en ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de club.
Zij dient te gebeuren per functie en moet vergezeld zijn van een curriculum vitae.
Enkel de geldig ingediende kandidaturen worden ter stemming voorgelegd aan de A.V.