Mededeling van de Raad van Bestuur

Mededeling van de Raad van Bestuur

De afgelopen week heeft er een wijziging plaatsgevonden binnen onze Raad van Bestuur. 

Laurent Samyn heeft vorige week besloten om zijn mandaat als voorzitter en bestuurder met onmiddellijke ingang stop te zetten. ‘Het is met spijt in het hart dat ik afscheid neem van de VZF. Het functioneren van de federatie blijft mij nauw aan het hart liggen, maar ik ben ervan overtuigd dat ik op dit ogenblik omwille van privézaken mijn rol nu niet kan invullen zoals jullie dat verdienen. In deze periode en in de maanden die komen is de VZF gebaat met sterk leiderschap. Het is net daarom dat ik deze stap zet. Ik dank ieder voor het vertrouwen waardoor ik 8 jaar deel heb mogen uitmaken van het bestuur van de VZF en vertrouw er volledig op dat de VZF in goede handen is bij de nieuwe directie en de RvB.’

De Raad van Bestuur en directie van de Vlaamse Zwemfederatie betreuren het ontslag, maar respecteren uiteraard de beslissing van Laurent. Iedereen wenst hem een gelukkige toekomst toe en hoopt hem snel weer te kunnen zien op één van de club- of VZF-activiteiten.

Pieterjan Vangerven werd met unanimiteit van stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter en zal zetelen als vertegenwoordiger in de topsportcommissie zwemmen. Hij wordt in zijn functie als penningmeester vervangen door Hendrik Wallijn. Lieven Dornez blijft tot de Algemene Vergadering van 5 september aan als ondervoorzitter.

Pieterjan: "Laurent was de motor achter de veranderingen die we doorvoeren binnen de federatie en de nieuwe dynamiek die er heerst. Als Raad van Bestuur willen we verder gaan op dat elan. Na jarenlang zelf gezwommen te hebben, wil ik mijn ervaring en passie gebruiken om de clubs, de federatie en onze sporten in het algemeen te versterken. Met mijn collega-bestuurders, de directie en onze medewerkers zijn we goed gewapend om met vertrouwen en ambitie naar de toekomst te kijken."

Wij begrijpen dat deze boodschap voor velen als een verrassing kan binnenkomen. Wij verzekeren jullie dat de continuiteit van de organisatie en de strategie niet in het gedrang komen en dat het kantoor in Merelbeke en de topsportwerking in Antwerpen verder werken aan een versterking van onze organisatie, het ontzorgen van clubs, trainers en leden en een grotere visibiliteit van de zwemsporten.


Met sportieve groeten,


Pieterjan Vangerven
Voorzitter

An Rydant
Algemeen Directeur