Een bijscholing voor lesgevers zwemmen organiseren in eigen huis?

Een bijscholing voor lesgevers zwemmen organiseren in eigen huis?

Als club een door de VZF erkende bijscholing op lesgeversniveau organiseren? Dat kan!

De Vlaamse Zwemfederatie voorziet in een keuzelijst met boeiende bijscholingsonderwerpen, van een theoretisch opfrissing van de basisvaardigheden tot een praktische workshop over het aanleren van een zwemslag. De club kiest een onderwerp uit de lijst, de locatie en de datum. De VZF duidt een docent aan en publiceert de bijscholing op haar website.
De VZF lesgeversbijscholingen richten zich tot niet-gekwalificeerde lesgevers of initiatoren die een opfrissing kunnen gebruiken. De bijscholingsuren tellen mee voor het Jeugdfond Zwemsport en de vereiste uren ‘permanente vorming’ voor lesgevers en trainers. Deadline voor de aanvraag van een bijscholing in het najaar is 15/05/2020.

Interesse? Alle info via deze link.