Corona/COVID-19 virus, update 10/04/2020

Corona/COVID-19 virus, update 10/04/2020

Het is intussen duidelijk dat de quarantaine-maatregelen langer zullen aanslepen dan gedacht. De zomer nadert en we hebben nog steeds geen idee wanneer we opnieuw het water in kunnen. Voor vele clubs, zwemmers, spelers, trainers en ouders is deze situatie van onzekerheid moeilijk om dragen.
Aanstaande vrijdag, 17 april, plannen wij een duidelijke communicatie rond de zwemzomer met diverse scenario’s uitgewerkt op basis van de data waarop de zwembaden al dan niet open kunnen gaan.
Dit zal gecommuniceerd worden via onze website en social mediakanalen.

In afwachting hiervan, geven we jullie graag nog volgende zaken mee:

Premies voor clubs en trainers

CLUBS

Sommige clubs kunnen als vzw geen gebruik maken van de Vlaamse hinderpremie. Enkel VZW’s waar minimum 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling is, komt hiervoor in aanmerking.
De oprichting van een noodfonds (bekendgemaakt op 1/04) waar ook sportclubs gebruik van kunnen maken, is hierop een antwoord. We volgen dit op, want momenteel is nog niet helemaal duidelijk hoe deze maatregelen ingevuld zullen worden.

TRAINERS

Voor trainers zijn de steunmaatregelen afhankelijk van het statuut dat je hebt:

  • Zelfstandige trainers vallen onder het algemeen statuut van ‘zelfstandige'. Voor hen is er eerst en vooral het overbruggingsrecht die in een vervanginkomen voorziet. Daarnaast is er een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.
  • Zelfstandigen in bijberoep komen op dit moment enkel in aanmerking voor een vermindering van de sociale bijdragen. In bepaalde gevallen is er ook een uitstel van betaling toegestaan. Tot vandaag kom je als zelfstandige in bijberoep niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht, tenzij je minstens evenveel sociale bijdragen betaalt als het minimumbedrag voor een zelfstandige in hoofdberoep. Er ligt een maatregel op tafel om een “half overbruggingskrediet” te introduceren. Hierover zou op 11 april een beslissing genomen worden.
  • Voor trainers die onbelast bijverdienen (vrijwilligerswerk, verenigingswerk, etc.) zijn er geen steunmaatregelen voorzien.

Meer info en duiding kan je vinden op website van Unizo.

We houden jullie sowieso op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.